Історична пам’ять і конфлікти «пам’яті» у романі у віршах Анатолія Шкуліпи «Берест»

  • Валентина Біляцька Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: історична пам’ять, індивідуальна пам’ять, роман у віршах, жанр, Олексій Берест

Анотація

У статті порушено проблему історичної пам’яті та конфлікту суспільної й індивідуальної «пам’яті», їх впливу на осмислення подій минулого й особистого вчинку героя в романі у віршах Анатолія Шкуліпи «Берест» (2011). Головним героєм роману є реальна особа, Олексій Берест, уродженець Сумщини, який здійснив героїчний подвиг в роки Другої світової війни – підняв прапор Перемоги над рейхстагом, але був викреслений із списку нагороджених через те, що він українець. Художньо інтерпретуючи біографічні дані про героя, автор відтворив на психологічному рівні наслідки суб’єктивних та історичних факторів, які не можна ні вилучити, ні забути, подав картини пережитого, зв’язки з позатекстовою реальністю й реальним героєм.

Роман у віршах А. Шкуліпи визначено як історично-філософський, він має складну, своєрідну образно-структурну й композиційно-поетичну будову: замість прологу «Історія проростання Берестом», епілогу «Чого не відбереш», п’ять частин, які автор означив блискавками, поділено на вісім, дев’ять підрозділів – вихри, у назвах яких філософські роздуми, мудра й трагічна доля Олексія і його народу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Біляцька, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доктор філологічних наук, професор кафедри філології та мовної комунікації

Посилання

Бовсуновська А. Я протестую на кожнім кроці! Ніжин. Вісті. № 37. 2011. С.3–5.

Зашкільняк Л. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15. 2006–2007. С. 855–862.

Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.

Масненко В. В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості. Український історичний журнал. 2002. № 5. С. 49–62.

Марченко М. П. Там, де Утка з Селезнем цілуються: історико-краєзнавчий нарис. Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2015. 616 с.

Шкуліпа А. Г. Берест : Роман у віршах. Київ : Рада, 2011. 576 с.

Опубліковано
2019-11-20
Розділ
Літературознавство