ISSN 2411-4146; eISSN 0000-000

Видається з 2015 р.

Проблематика:

Одним із напрямів наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії є видання збірника наукових праць „Філологічний дискурс”, який започатковано у 2015 р. і видається спільно з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. Збірник зареєстровано у Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (Серія КВ №21166-10966 Р від 28.01.2015 р.).

Збірнику наукових праць "Філологічний дискурс" присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2411-4166 (Друкована версія).

Збірник наукових праць "Філологічний дискурс" містить статті з актуальних проблем літературознавства (українська література, російська література, література слов’янських народів, література зарубіжних країн, порівняльне літературознавство, теорія літератури, фольклористика, журналістика, літературне джерелознавство і текстологія) та мовознавства (українська мова, російська мова, слов’янські мови, германські мови, романські мови, класичні мови, індоєвропейські мови, загальне мовознавство, перекладознавство, порівняльно-історичне і типологічне мовознавство) тощо. Цілі та проблематика.

Збірник наукових праць «Філологічний дискурс» індексується міжнародною наукометричною базою «Index Copernicus» ICV 2019: 70.56

Засновники: Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Видавець: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Періодичність: два рази на рік

Мови видання: українська, англійська, польська, російська (змішаними мовами).

Головний редактор: Мацько В.П., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Заступник головного редактора: Тарнашинська Л.Б., доктор філологічних наук, професор, старший науковий співробітник,відділу української літератури ХХ століття Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.

Відповідальний секретар: Крищук В.Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ: 

    Літературознавчий напрям:

Баботова Любиця, доктор філософії, доцент  (Пряшів, Словацька Республіка);

Бернадська Н.І., доктор філологічних наук, професор;

Дорош Г.О., кандидат філологічних наук, доцент;

Жулинський М.Г., дійсний член НАН України, доктор філологічних наук, професор;

Кіраль С.С., доктор філологічних наук, професор;

Кредаусова Ярміла, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри україністики Пряшівського університету (Пряшів, Словацька Республіка);

Маховська С.В., кандидат філологічних наук, доцент;

Мейзерська Т.С., доктор філологічних наук, професор;

Мушинка М.І., доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАН України (Пряшів, Словацька Республіка);

Пелешенко Ю.В., доктор філологічних наук, старший науковий співробітник;

Пірошенко С.Ю., кандидат філологічних наук, доцент;

Поплавська Н.М., доктор філологічних наук, професор;

Руснак І.Є., доктор філологічних наук, професор;

Слоневська І.Б., кандидат філософських наук, доцент;

Ткачук М.П., доктор філологічних наук, професор.

    Мовознавчий напрям:

Бойко Н.І., доктор філологічних наук, професор;

Бялик В.Д., доктор філологічних наук, професор;

Вільчинська Т.П., доктор філологічних наук, професор;

Галус О.М., доктор педагогічних наук, професор;

Карабович Тадей, доктор філологічних наук, професор кафедри української філології університету М. Кюрі-Складовської(м. Люблін, Республіка Польща);

Кушнерик В.І., доктор філологічних наук, професор;

Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор;

Мельник Р.М., кандидат філологічних наук, доцент;

Руснак І.С., доктор педагогічних наук, професор;

Ткачук Г.О., кандидат педагогічних наук, доцент;

Торчинський М.М., доктор філологічних наук, професор;

Філінюк В.А., кандидат філологічних наук, доцент; 

Христіанінова Р.О., доктор філологічних наук, професор;

Шоробура І.М., доктор педагогічних наук, професор.