Прелімінарна матриця соцреалістичної парадигми «дитя революції»

  • Юлія Вільчанська Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Вікторія Завидович Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: «дитя революції», соцреалізм, ідеологія, революція, дитина-сирота, В. Гюго, Е. Багрицький, Велика Французька революція

Анотація

Досліджується питання соціального вигнанства дитини (сирітства / безпритульності) в його онтологiчному значенні. Розглядається особливості формування виокремленої парадигми «дитя революції». Образ знедоленої дитини – інтерпретується, як перше втілення даної парадигми в літературі. Прослідковується специфіка формуванння парадигми «дитя революції», та вплив на це явище суспільно-історичних потрясінь. Вивчається прелімінарна кризова передісторія дитячої особистості в умовах революції як соціальної травми. Смерть дитини, піднесеної спільною справою (або захопленою новою державною ідеєю), інтерпретується як транзитивний образ європейської повоєнної літератури нового часу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Юлія Вільчанська, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічник наук, доцент кафедри культурології та зарубіжної літератури

Вікторія Завидович, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

викладач кафедри культурології та зарубіжної літератури

Посилання

Багрицкий Э. Смерть пионерки. Москва : Молодая гвардия, 1961. 32 с.

Бойчук А. Латентний атеїзм дитячої літератури радянського часу. Питання літературознавства. 2015. Вип. 92. С. 61–77. URL: https://www.researchgate.net/publication/324561921_Latentnij_ateizm_ditacoi_literaturi_radanskogo_casu (дата звернення 11.01.2020)

Бухина О. Чего может добиться гадкий утенок: психологический портрет сироты в детской литературе. Конструируя детское. Филология, история, антропология /под ред. М. Р. Балиной, В. Г. Безрогова, С. Г. Маслинской. Москва, Санкт-Петербург : Азимут, Нестор-История, 2011. С. 374–397.

Головій О. Дитина у воєнних умовах на сторінках української літератури (оповідання І. Багряного «Пацан» та повість Гр. Тютюнника «Климко»). Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. 2009. Вип. 21. С. 360–372.

Гукасян Н. Тема детства во французкой литературной традиции и творчестве В. Гюго. Вопр. филологии. Ереван : Лингва, 2003. Вып. 1. URL: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/articles-fra/gukasyan-tema-detstva-gyugo.htm (дата звернення 05.01.2020)

Зеньковский В. Психология детства. Лейпциг : Сотрудник, 1924. 348 с. URL: http://www.xpa-spb.ru/libr/Zenkovskij/psihologiya-detstva-1924-1.html (дата звернення 03.01.2020)

Лекманов О., Свердлов М. Для кого умерла Валентина? Новый мир. 2017. № 6. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_6/Content/Publication6_6654/Default.aspx (дата звернення 03.01.2020)

Лопушан Т. Особливості розкриття проблеми ініціації дитини в українській новелістиці порубіжжя ХІХ–ХХ століть. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. 2009. Вип. 21. С. 149–156.

Островский Н. Как закалялась сталь. Киев : Веселка, 1986. 348 с.

Севидж Дж. Тинейджеры. Зарождение молодежной культуры: 1875–1945. Москва. Белое яблоко, 2017. 630 с.

Січкар О. Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця ХІХ – початку ХХ століття. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. /відп. ред. І. В. Сабадош. Ужгород, 2011. Вип. 15. С. 259–261.

Шевченко Т. Зібр. Творів : у 6 т. Київ, 2003. Т. 1. 784 с.

Pearson C. Awakening the Heroes Within. TwelveArchetypes to Help Us Find Ourselves and Transform OurWorld. N.Y.: HarperOne, 1991. 352 p.

Windling T. Lost and Found: The Orphaned Hero in Myth, Folklore, and Fantasy. URL: https://www.terriwindling.com/folklore/orphaned-hero.html (дата звернення 05.01.2020)

Опубліковано
2020-01-22
Розділ
Літературознавство