Жанрова система малих епічних форм Олеся Гончара

  • Надія Гаєвська Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Олена Гаєвська Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: жанр, новела, оповідання, нарис, проза, публіцистика

Анотація

У статті розглядаються особливості малих епічних форм у доробку О. Гончара. З’ясовується специфіка жанрової природи малої прози письменника, розкриваються тематичні, стильові, образні особливості показових для творчості митця новел та оповідань, аналізуються зображально-виражальні засоби (портрет, пейзаж, деталізація, наративні форми тощо). Окрему увагу приділено особливостям малих форм публіцистики О. Гончара, зокрема жанру нарису. Акцентовано на проблемних питаннях теорії художніх та публіцистичних жанрів. Доведено, що особливості жанротворення й трансформації жанрової структури малих епічних форм у доробку О. Гончара обумовлювалися появою нових тем, які актуалізували національні, соціальні, морально-етичні, естетичні проблеми суспільства, що вимагали адекватної форми та засобів художнього втілення. Встановлено, що О. Гончар у малій прозі притримувався принципів реалізму, романтизму, психологізму, документалізму й орієнтувався на традиції письменства кінця ХІХ – початку ХХ ст. зі своєрідною оповідністю і, водночас, входив у річище європейської і світової літератур із властивим їм наративним експериментуванням.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Надія Гаєвська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології

Олена Гаєвська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південної-Східної Азії Інституту філології

Посилання

Галич В. Олесь Гончар – журналіст, публіцист, редактор: еволюція творчої майстерності: Монографія. К.: Наукова думка, 2004. 816 с.

Гончар О. Письменницькі роздуми (Як писалися «Прапороносці») // Гончар О. Твори: в 6 т. К.: Наукова думка, 1979. Т. 6. С. 528–541.

Гончар О. Твори: в 12 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. Т. 8. К.: Наукова думка, 2009. 496 с.

Гончар О. Твори: в 12 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. Т. 2. К.: Наукова думка, 2002. 512 с.

Гончар О. Чим живемо: На шляхах до українського Відродження. К.: Український письменник, 1992. 400 с.

Fowler A. Kinds of Literature: An Intoduction to the Theory of Genres and Modes. Oxford: Claredon Press. 1982. 357 p.

Опубліковано
2019-12-24
Розділ
Літературознавство