Жанрово-стильові особливості моделювання «вічної теми» в ліро-епічних творах О. Гай-Головка

  • Людмила Каплична Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: поема, «вічна тема», тропи, модернізм, символи, нарація, хронотоп

Анотація

У статті вперше проаналізовано ліро-епічні твори О. Гай-Головка «Коханіяда», «Майдан св. Софії» з точки зору жанрово-стильових особливостей моделювання «вічної теми». У цьому контексті осібно закцентовано на зображально-виражальних засобах, які усебічно розкривають талант поета. Засо­би образності мови сприяли літератору втілити в словесну форму конкретні уяв­лення про предмети і явища, увиразнити особисте ставлення до них. Доведено, що тропи в поемах виконують роль художнього обрамлення, художньої довершеності, адже слова і словосполучення, вжиті у переносному значенні, корелюють естетичну функцію та художню реальність й у такий спосіб ємко розкривають світ і людину в ньому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Каплична, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

аспірантка

Посилання

Гай-Головко О. Воля без волі: роман. Тернопіль: Тайп, 2004. 150 с.

Гай-Головко О. Коханіяда: лірико-сатирична поема. Авсбург: Друкарня Д. Сажнина, 1947. 62 с.

Гай-Головко О. Скоропадський: трагедія. Тернопіль : Тайп, 1999. 68 с.

Мацько В.П. Епістолярний материк. Том 1. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2018. С. 160-167.

Наливайко Д. С. Стиль напряму й індивідуальні стилі в реалістичній літературі ХІХ століття. Індивідуальні стилі українських письменників кінця ХІХ - початку ХХ ст.: зб. наук. праць. Київ: Наукова думка, 1987. С. 3-43.

Особовий Фонд О.Н. Гай-Головка. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Ф. 1352; оп. 1. од. зб. 249.

Потебня А.А. Теоретическая поэтика. Москва : Высшая школа, 1990. 344 с.

Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. Москва : Академический проект, 2004. 992 с.

Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учеб.пособие. Москва: Аспект Пресс, 1996. 334 с.

Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, человек. Москва : Советский писатель, 1982. 416 с.

Опубліковано
2020-01-14
Розділ
Літературознавство