«Facebook-роман» О. Шинкаренка «Кагарлик»: наративна специфіка

  • Світлана Підопригора Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Ключові слова: «Facebook-роман», цифровий наратив, мультимедійність, інтерактивність

Анотація

У статті досліджено наративну специфіку роману «Кагарлик» О. Шинкаренка. Акцентовано, що в художньому світі роману зіштовхуються різні наративні потоки, відбувається своєрідне взаємонакладання наративів, що завжди породжує абсурдний діалог. Розміщення фрагментів роману на сторінці соціальної мережі Facebook актуалізує в українській літературі жанр «Facebook-роману», що прикметний своєрідним цифровим наративом, зверненням до взаємозв’язків вербального та візуального (малюнки, фотографії на сторінці Facebook), музичного («музичні інтермедії») рядів, використанням мультимедійних, інтерактивних можливостей соціальної мережі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Підопригора, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

доктор філологічних наук, професор кафедри української філології, теорії та історії літератури

Посилання

Акунин Б. В последние пару лет аудитория как-то повзрослела. URL: https://www.ozon.ru/context/detail/id/136910272/

Інтерв’ю Стівена Комарницького : Поступово знаходимо друзів української літератури у Британії. URL: http://www.chytomo.com/interview/stiven-komarnickij-postupovo-znaxodimo-druziv-ukraiinskoii-literaturi-u-britaniii

Левченко Г. «Кагарлик»: російсько-китайська ядерна війна або п’ятивимірний роман про українське життя. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/12/09/172647.html 243

Шинкаренко О. Кагарлик. Київ : Люта справа, 2015. 240 с.

Шинкаренко О. Кагарлик. URL: facebook.com/kaharlyk

Шмид В. Нарратология. Москва : Языки словянской культури, 2003. 312 с.

Яблоновська Н. В. Художня література та мас-медіа в нових соціокомунікаційних умовах: спільність функцій, можливостей та ризиків. Онтологія літератури в сучасних комунікативних умовах : монографія. Миколаїв, 2016. – С. 7–36.

Armitstead C. Has Twitter Given Birth to a New Literary Genre? URL: https://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/jan/10/twitter-birth-new-literary-genre

Armstrong Ju. Experimental Fiction: An Introduction for Readers and Writers. London-New Delhi-New York-Sydney : Bloomsbury, 2014. 216 p.

Dystopian Ukraine Novel, Written on Facebook During Protests, Gets English Translation. URL: https://www.theguardian.com/books/2016/jun/27/dystopian-ukraine-novel-written-on-facebook-during-protests-gets-english-translation

Messieh N. Twiterature – The Art Of Literature On Twitter URL: https://www.makeuseof.com/tag/creative-and-literary-uses-for-twitter

New Narratives : Stories and Storytelling in the Digital Age / ed. by Ruth Page, Bronwen Thomas. University of Nebraska, 2011. – 296 p.

Twitterature. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Twitterature

Unnatural Narratives, Unnatural Narratology: Beyond Mimetic Models / Ja. Alber, S. Iversen, H. S. Nielsen, B. Richardson. Narrative. 2010. Vol. 18. № 2. May. P. 113–136.

War, in Pieces: Ukrainian Protest Literature URL: https://espresso.economist.com/ 043c2ec6c6390dd0ac5519190a57c88c

Yellowlees D. J. The End of Book or Book without End : Reading Interactive Narrative. Michigan : The University Michigan Press, 2001. 216 р.

Опубліковано
2019-12-13
Розділ
Літературознавство