Мовна метафора та її функції у поетичних творах Івана Гнатюка

  • Інна Волянюк Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
Ключові слова: метафора, мовна одиниця, поетичний текст, функція, художній образ

Анотація

У статті висвітлено питання про функціональні особливості метафор як різновиду тропів у поетичному доробку письменника-шістдесятника, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка Івана Гнатюка. На основі опрацювання лінгвістичної літератури визначено, що метафора як мовна одиниця вторинної номінації розкриває зміст або призначення невідомого предмета через властивості й дії відомого, є потужним засобом розвитку та збагачення семантики і функцій слів.

На конкретних прикладах нами виявлено, класифіковано та проаналізовано мовну метафору як різновид художньо-образного засобу поетичних творів Івана Гнатюка. Визначено функції метафоричних перенесень у віршах автора – номінативну та експресивну; схарактеризовано композиційну роль метафор як засобів інтеграції поетичного тексту: ці лексичні елементи поєднують різні рівні тексту – логічний, емоційно-образний та конотаційний, створюючи неперевершені художні образи.

За результатами проведеного аналізу, доведено, що метафора є одним із своєрідних прийомів поезії І. Гнатюка, тому дослідження метафоричних перенесень у творах митця дозволяє значною мірою оцінити своєрідність його поетичної майстерності. Цей художній засіб сприяє найбільш повному розкриттю як оригінальності поетичного тексту, так і специфіки метафори як основи мовної його образності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Інна Волянюк, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін

Посилання

Браїлко Ю. І. Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60 – 80 років ХХ століття (семантико-стилістичний аспект): дис. … к. філол. наук: 10.02.01 / Браїлко Юлія Іванівна. – К., 2005. – 245 с.

Гнатюк І. Ф. Благословляла мати на дорогу: Вірші та поеми / І. Ф. Гнатюк. – К. : Веселка, 1994. – 95 с.

Гнатюк І. Вибрані вірші та поеми / Гнатюк І. – Львів : Червона калина, 1995. – 671 с.

Гнатюк Іван: життя і творчість : документи, світлини, ілюстрації, твори, спогади, літературознавчі матеріали, листи / [упорядн. Г. М. Капініс]. – Львів: Сполом, 2018. – 284 с.

Гнатюк І. Ф. Меч Архистратига : поезії / Гнатюк І. Ф. – Харків : Майдан, 2000. – 112 с.

Гнатюк І. Ф. На тризні літа : поезії / Гнатюк І. Ф. – Харків : Майдан, 2002. – 112 с.

Гнатюк І. Ф. Нове літочислення : вірші та поеми / Гнатюк І. Ф. – К. : Радянський письменник, 1990. – 99 с.

Колошук Н. Г. Переклади з польської поезії у поетичній спадщині Івана Гнатюка / Колошук Н. Г. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2014 (№9). – С. 64 – 69.

Колошук Н. Шевченківські традиції у поетичній творчості Івана Гнатюка / Колошук Н. // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014 (№1). – С. 169 – 179.

Мацько Л. І. Риторика: навчальний посібник / Мацько Л. І., Мацько О. М. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.

Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка / Скляревская Г. Н. – Санкт-Петербург : Наука, 1993. – 146 с.

Стецик М., Баранська Л. У кожному звуці живе Україна (вербальний образ України в поезії Івана Гнатюка) / Стецик М., Баранська Л. // Молодь і ринок. – 2012. (№8). – С. 67 – 71.

Опубліковано
2019-11-05
Розділ
Мовознавство