О. Гончар, А. Малишко, Д. Павличко: творчий діалог та літературно-критична рецепція

  • Надія Гаєвська Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: діалог, патріотизм, кордоцентризм, традиції, характер, мотив

Анотація

У статті йдеться про творчий діалог класиків української літератури Олеся Гончара, Андрія Малишка і Дмитра Павличка – митців, для яких характерна людська гідність і національна самопошана. З’ясовано особливості творчих контактів, зв’язків на рівні мотивів та образів у творах письменників. Акцентовано на суголосності світоглядних та ідейно-творчих інтенціях митців, особливостях рецепції їхнього доробку в творчому й спогадовому дискурсах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Надія Гаєвська, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості

Посилання

Гончар О. Сурмач // Малишкові дороги. Спогади про Андрія Малишка. К.: Дніпро, 1975. С. 27.

Малишко А. Твори: в 10 томах. Т. 2. К.: Дніпро, 1973. 215 с.

Малишко А. Твори: в 10 томах. Т. 7. К.: Дніпро, 1973. 219 с.

Павличко Д. Сонця і правди сурма. // Малишко А. Твори: в 10 томах. Т. 1. К.: Дніпро, 1972. С. 12–13.

Павличко Д. Спогади. Т. 1. К.: Ярославів Вал, 2015. 488 с.

Павличко Д. Тарасе! Правдо вогнелика! // Павличко Д. Твори: в 3 томах. Т. 2. К.: Дніпро, 1989. 427 с.

Опубліковано
2020-10-20
Розділ
Літературознавство