Вербалізація концепту «війна» в романі Г. Вдовиченко «Маріупольський процес»

  • Олеся Барташук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Алла Ніколаєва Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Марина Тарасюк Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: концепт «війна», вербалізатори, лексеми, міні-концепти, роман, «Маріупольський процес», Галина Вдовиченко

Анотація

У статті представлено аналіз вербального наповнення концепту «війна» в авторському баченні популярної сучасної української письменниці Галини Вдовиченко на прикладі роману «Маріупольський процес», що висвітлює воєнні події на Сході України влітку та восени 2014 р.

Розкрито актуальність висвітлення воєнного дискурсу, що визначається відмінними інтерпретаціями цього поняття в різних національних та індивідуально-авторських картинах світу, а також у контексті різних історичних періодів.

За основу підходу до розкриття змісту аналізованого концепту в романі «Маріупольський процес» ми обрали погляди Т.Храбан та О.Шостак, які радять виділяти у ньому 10 складових міні-концептів: праця, ворог, ненависть, страх, соратник, поранення, смерть, зруйнування, велич, бруд.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олеся Барташук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури

Алла Ніколаєва, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

старший викладач кафедри української мови і літератури

Марина Тарасюк, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

слухачка магістратури

Посилання

Вавшко О.В. Концептуальні метафори на позначення концепту війна в Україні. URL: https://naub.oa.edu.ua/2017 (дата звернення 17.08.2020).

Вдовиченко Г. Маріупольський процес: роман. Харків: Книжковий Клуб «Клуб сімейного Дозвілля», 2015. 288 с.

Вдовиченко Галина Костянтинівна. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення 17.08.2020).

Вільчинська Т.П. Концепт «війна»: особливості мовної об’єктивації у газетному тексті. Лінгвістичні студії. 2017. Вип. 34. С. 110–114.

Гоменюк О. Концепт «війна» в індивідуально-авторській картині світу Оксани Забужко (на матеріалі збірки «І знов я влізаю в танк»). STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. vol. VI: 2018, рр.21–26.

Мимрук О. Від окопів до мелодрами: якою буває українська воєнна проза. URL: https://chytomo.com/vid-okopiv-do-melodramy-iakoiu-buvaie-ukrainska-voienna-proza/ (дата звернення 13.08.2020).

Огар А. Вербалізація концепту ВІЙНА в сучасному художньому дискурсі. Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2019. С.38–47.

Скоріна Г. Книги про війну: сучасний феномен української літератури. URL: https://www.armyfm.com.ua/knigi-pro-vijnu-suchasnij-fenomen-ukrainskoi-literaturi/ (дата звернення 13.08.2020).

Храбан Т., Шостак О. Дослідження концепту за допомогою використання фреймово-слотової моделі (на прикладі концепту війна). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2015.Вип. 27. С. 449−456.

Яворська Г.М. Концепт «Війна»: семантика і прагматика. Стратегічні пріоритети. Серія «Філософія». № 1 (38), 2016. С.14−23.

Яворська Г. М. Гібридна війна як дискурсивний конструкт. Стратегічні пріоритети. Серія «Філософія». №4 (41). 2016. С.41−48.

Опубліковано
2020-11-17
Розділ
Мовознавство