Особливості фоносемантичної організації роману Дж. Джойса «Фіннеганів Помин»

  • Тетяна Мітроусова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: фоносемантика, звукосимволізм, асонанс, алітерація, ономатопея

Анотація

У статті розглянуто особливості використання звукового складу слова в організації роману Джеймса Джойса «Фіннеганів Помин», естетика та особливості ідиостилю автора. У цьому контексті встановлено, що використання звукосимволічних і звукозображувальних одиниць у романі дає змогу реалізувати автору художньо-естетичну й прагматичну інтенції в їх органічному поєднанні. Аналіз співвідношення звукового оформлення й семантики вираження в романі засвідчує, що кодифікувальна техніка мови зумовлена глибинною семантичною структурою, яку вона відображає, і тими процесами, що виникають при переході від цієї структури до її втілення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Мітроусова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови

Посилання

Воронин С.В. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании: (очерки и извлечения). Л.: Изд-во ЛГУ. 1990. 200 с.

Галич В.М. Естетична значущість фонетичної оболонки антропоніма (на матеріалі творчості Олеся Гончара).Мовознавство. 2001. № 4. С.61-65.

Кушнерик В.І. Фоносемантизм у германських та слов’янських мовах. Чернівці: Рута. 2004. 416 с.

Левицький В. В. Звуковий символізм: основні поняття, ідеї, результати.Мовознавство. 1993. №1. С. 16 – 25.

Мацько Л.І. Стилістичні функції звуконаслідувальних слів. Культура слова:Республ. міжвід. збірник. 1982. Вип.22. С.35-39.

Шляхова С.С. Исследование звукоизобразительности в пермских языках: проблемы и перспективы. Статья первая. Вестник Пермского университета. 2011. Вып.3(15). С. 7–16.

Attridge Derek. Joyce Effects on Language, Theory and History. Cambridge, England: Cambridge University Press. 2000. 208 p.

Joyce James. Finnegans Wake. Penguin Classics. 1999. 672 p.

Myers P. The Soundof Finnegans Wake. Palgrave Macmillan UK. 1992. 195 p.

Опубліковано
2020-10-15
Розділ
Мовознавство