ВІДКЛИКАНО! Антиколоніальний дискурс у прозі Ольги Мак

  • Олена Коломієць Університет «Україна»
Ключові слова: письменник-емігрант, культурна ідентичність, національна ідентичність, антитоталітарний дискурс, антиколоніальне спрямування, націософське мислення

Анотація

Дата ретракції: 06.03.2019 р.

Відкликання статті здійснено у зв’язку із некоректними текстовими запозиченнями О. Коломієць результатів наукових досліджень В. Василенка (Василенко В. Оповідаючи про травму. Дивослово.2018. № 6. С. 59–63; Василенко В. Вихід із тіні, або «Імперський чоловік» – «колоніальна жінка». Слово і час. 2017. № 4. С. 41–53).

Розглянуто особливості культурного самоусвідомлення письменника-емігранта у просторі Нового Світу. Здійснено огляд творів Ольги Мак. Окреслено вплив художньої свободи на відкриття для південноамериканського читача «втраченого світу» України, а для українського читача – «світу загубленої цивілізації» Латинської Америки. Проаналізовано художньо-світоглядну парадигму творчості Ольги Мак, що значною мірою позначена антитоталітарним та антиколоніальним спрямуванням.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Коломієць, Університет «Україна»

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови і літератури, іноземних мов та перекладу

Опубліковано
2018-09-24
Розділ
Літературознавство