Моделювання морально-етичної проблематики у прозовій і поетичній спадщині Віталія Мацька

  • Роман Кручок Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: етика, мораль, стереотипи соцреалізму, двосвіття, сутність довкілля, структуротвірні аспекти

Анотація

У стаатті висвітлено особливості художнього моделювання морально-етичної проблематики відомого українського письменника, науковця Віталія Мацька. На матеріалі повісті «Вбите коріння», кількох збірок поезій доведено, що етика є наукою про мораль, хоча моральних концептів у чистому вигляді немає. В. Мацько своєю творчістю доводить, що мораль заторкує усі сфери життя, різні аспекти і види діяльності людини. Основоположними є етичні категорії, наче два полюси, антитетичні пари, антоніми такі як правда – кривда, користь – шкода, честь – безчестя, справедливість – несправедливість, любов – ненависть, щастя – нещастя тощо. Вони увиразнені у творчості письменника завдяки широкому застосуванню зображально-виражальних засобів, стилістичних фігур і є центральними домінантами зображення в літературному творі морально-етичних проблем. Встановлено, що автор через власне глибоко філософське та образне світосприймання змальовує у своїх творах тяжкі випробування, які випали на долю українського народу: голодомор, репресії, війна, глобальна аварія на ЧАЕС та її наслідки, складні життєві людські колізії минулого і сьогодення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Роман Кручок, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

слухач магістратури зі спеціальності «Українська мова і література»

Посилання

Мацько В. П. Вбите коріння. Хмельницький: Редакційно-видавничий відділ, 1992. 64 с.

Мацько В.П. Sententia sidus. Хмельницький:Цюпак А.А., 2012. 56 с.

Мацько В.П. Квітень. Хмельницький, 2007. 60 с.

Моральна та логічна проблематика філософії Сократа. URL : https://vuzme.pp.ua/189-antichna-flosofia.html

Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської «Земля». URL: https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=7408

Macz`ko V. P. Vby`te korinnya. Xmel`ny`cz`ky`j: Redakcijno-vy`davny`chy`j viddil, 1992. 64 s.

Macz`ko V.P. Sententia sidus. Xmel`ny`cz`ky`j:Cyupak A.A., 2012. 56 s.

Macz`ko V.P. Kviten`. Xmel`ny`cz`ky`j, 2007. 60 s.

Moral`na ta logichna problematy`ka filosofiyi Sokrata/ URL : https://vuzme.pp.ua/189-antichna-flosofia.html

Osmy`slennya sutnosti lyuds`kogo buttya v povisti Ol`gy` Koby`lyans`koyi «Zemlya». URL: https:// www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=7408

Опубліковано
2018-11-17
Розділ
Літературознавство