Концепція людини і світу в малій прозі Романа Іваничука

  • Юлія Колядич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Ніна Поляруш Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: мала проза, новела, образ, діалог, монолог, жінка, інтелігент

Анотація

Стаття присвячена малій прозі Романа Іваничука, для якого література – це насамперед людинознавство, покликане виховувати читача. Зазначимо, що важливе місце в поетиці новел цього письменника належить засобам характеротворення. Усіх героїв Р. Іваничука об’єднує концепція людини: погляд письменника на людську природу і її можливості. Серед художніх засобів характеротворення визначено внутрішній монолог, внутрішній діалог, портрет та інше. Зокрема, портрет є традиційно одним з головних засобів характеротворення. У Р. Іваничука він змінюється від статичного до рухомого, навіть імпресіоністського. Колоритним засобом характеротворення є вставні розповіді-ситуації.

Наголошено, що найчастіше у новеліста жіночі образи та засоби їхнього характеротворення пов’язані з почуттям кохання, як-от у творах «Побий мене!», «Бузьків вогонь», «Порвана фотокартка», «Весільна», «В дорозі», «Дім на горі», «Сива ніч», «Одна хлібина на двох». При змалюванні образу інтелігента автор все частіше вдається до внутрішнього діалогу, що є прикметною особливістю його індивідуальної поетики. Помітним тут є і спосіб випробування персонажа-інтелігента засобами прямого чи опосередкованого внутрішнім діалогом диспуту, який потрібен для визначення світоглядних позицій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Юлія Колядич, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов

Ніна Поляруш, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури

Посилання

Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Москва: Худ. литература, 1975. 502 с.

Іваничук Р. На перевалі: Новели. Київ: Молодь, 1981. 214 с.

Іваничук Р. Одна хлібина на двох: Новели про любов. Львів: Срібне слово, 2004. 159 с.

Іваничук Р. Сиві ночі: Повісті, новели, мандрівні нотатки. Львів: Каменяр, 1975. 238 с.

Опубліковано
2018-04-30
Розділ
Літературознавство