Поетика тревелогу «Вражіння з подорожі по Європі» (1939) Володимира Бльондиненка

  • Ірина Руснак Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: тревелог, кінематографічна техніка, опозиція «свій / чужий», Володимир Бльондиненко, Східні Креси

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тревелогу «Вражіння з подорожі по Европі» (1939) американського журналіста українського походження Володимира Бльондиненка (Walter P. Blondyn). Автор статті розглядає тревелог як специфічну оповідь.

Як громадянин США журналіст відвідав Європу і західноукраїнські землі в 1938–1939 роках. Володимир Бльондиненко приділив особливу увагу опису української еміграції Франції, Німеччини, Чехословаччини і Польщі. Він детально розповів про політику польського уряду щодо національних меншин, спрямованої на зміцнення Східних Кресів.

Тревелог «Вражіння з подорожі по Европі» Володимира Бльондиненка – своєрідний «документ епохи», де сучасник і безпосередній учасник подій зафіксував політичну ситуацію в Європі напередодні Другої світової війни. Автор висловив свої погляди на події, які привели до розчленування Чехословаччини, проаналізував політику Угорщини і Польщі щодо західноукраїнських земель, задокументував ситуацію в регіоні під владою Польщі, розповів про самовіддану боротьбу співвітчизників за національну свободу і право на самовизначення. Велике значення в тексті отримала бінарна опозиція «свій / чужий».

Тревелог структуровано за кінематографічними законами. Монтажна техніка сприяє створенню дискретності зображення. Звукові образи витісняють зорові і формують аудіально-динамічну структуру окремих епізодів. Важливу роль відіграють деталі загального і широкого плану.

Автор статті вперше ввела в науковий обіг окремі факти біографії Володимира Блондиненка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Руснак, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури та компаративістики

Посилання

[Анонс]. (1939, Березень 13). Свобода, ч. 58, с. 3.

Бльондиненко, В. (1939, Березень 04). Вражіння з подорожі по Европі. Свобода, ч. 51, с. 3; (1939, Березень 06). Вражіння з подорожі по Европі. Свобода, ч. 52, с. 4; (1939, Березень 07). Вражіння з подорожі по Европі. Свобода, ч. 53, с. 4; (1939, Березень 14). Вражіння з подорожі по Европі. Свобода, ч. 59, с. 3; (1939, Березень 15). Вражіння з подорожі по Европі. Свобода, ч. 60, с. 3; (1939, Березень 17). Вражіння з подорожі по Европі. Свобода, ч. 62, с. 3; (1939, Березень 25). Вражіння з подорожі по Европі. Свобода, ч. 69, с. 3; (1939, Березень 27). Вражіння з подорожі по Европі. Свобода, ч. 70, с. 5; (1939, Березень 30). Вражіння з подорожі по Европі. Свобода, ч. 73, с. 3; (1939, Березень 31). Вражіння з подорожі по Европі. Свобода, ч. 74, с. 3; Посилаючись на ці публікації, число газети вказуємо в дужках.

Вісти з Карпатської України. (1939, Лютий 14). Діло (Львів), ч. 33, с. 4.

Вітрик, В. (1939, Квітень 15). Історичні документи (Про фільму «Україна в Огні»). Свобода, ч. 86, с. 3.

Див.: [Афіша оперети «Наталка Полтавка»]. (1931, Січень 09). Свобода, ч. 6, с. 3; [Афіша концертного турне Петра Ординського]. (1933, Березень 11). Свобода, ч. 57, с. 3; Бачинський, Л. (1957, Березень). Українська преса в Клівленді. Українська літературна газета (Мюнхен), ч. 3(21), с. 3; Бльондиненко, В. (1938, Лютий 25). З українського життя в Америці: Клівленд, О. Новий уряд Укр. Злуч. Організацій і Укр. Культурний Город. Свобода, ч. 45, с. 3; Бльондиненко, В. (1938, Червень 24). З українського життя в Америці: Клівленд, О. Протестаційне віче. Свобода, ч. 145, с. 3; Ґрубрин, М. (1933, Листопад 21). З українського життя в Америці: Міннеаполіс Ст. Пол. Свобода, ч. 271, с. 3.

К.О. [Кисілевська, О.]. (1939, Квітень 01). З українського життя в Америці: Ню Йорк, Н.Й. «Україна в Огні». Свобода, ч. 75, с. 3.

Лунін, С. (2016). Чи пропала «Україна в огні»? Українська культура, № 5, с. 70–73.

Майга, А.А. (2014). Литературный травелог: специфика жанра. Филология и культура. Вып. 3 (37), с. 254–259.

[План денних і вечірніх сеансів прем’єрного показу фільму «Україна в огні»]. (1939, Березень 20). Свобода, ч. 64, с. 3; (1939, Березень 23). Свобода, ч. 67, с. 3.

Самчук, У. (1949, Лютий 04). Сонце з Заходу: роман. Свобода, ч. 28, с. 2.

Советские травелоги: Западная Европа устами писателей 1920–30-х годов. Отримано з http://www.svoboda.org/content/ transcript/24551956.html

Українська документальна фільма – «Україна в огні» (1939, Березня 15). Свобода, ч. 61, с. 3.

Опубліковано
2018-04-30
Розділ
Літературознавство