Типи та прагматичний ефект висунення у сучасних художніх і газетних текстах

  • Олександр Ємець Хмельницький національний університет
Ключові слова: висунення, кількісний аспект, якісний аспект, девіація, стилістична конвергенція, градація, сильна позиція

Анотація

У роботі характеризується стилістичний прийом висунення у коротких оповіданнях сучасних американських письменників та у британських і американських газетних текстах. Відзначається, що кількісний аспект висунення в оповіданнях flash fiction включає стилістичну конвергенцію і синтаксичні повтори (паралелізм), а якісний аспект реалізується за допомогою метафор, антитези, градації. У газетних текстах переважає якісний аспект висунення, що включає девіацію – лексичні та стилістичні неологізми, а також стилістичну транспозицію. Присутність висунення у сильних позиціях художніх творів створює значний прагматичний ефект і виділяє головну тему оповідань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Ємець, Хмельницький національний університет

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германської філології та перекладознавства

Посилання

Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язик. Москва: Флинта: Наука, 2004. 384 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Дозвілля–К, 2011. 844 с.

Flash Fiction Forward. 80 Very Short Stories. London: W. W. Norton & Company, 2006. 238 p.

Leech G., Short М. Style in Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional prose. London: Pearson Education, 2007. 404 p.

Short M. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. Edinburgh: Pearson Education, 1996. 400 p.

Yemets A. The Role of Stylistic Convergence Convergence in the Contemporary American Fiction. Modern Science – Moderni veda. 2017. № 7. P. 102–107.

Опубліковано
2018-05-07
Розділ
Мовознавство