«Філософія мови» як одна з центральних категорій сучасної української філософської лірики

  • Марина Бабенко-Жирнова Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Ключові слова: філософія мови, мотив забування слів, буття, внутрішній монолог, мовний експеримент

Анотація

Стаття присвячена аналізу філософії мови як одного з ключових понять в сучасній українській поезії роздумів. Поетичне буття у слові є особливим станом медитативного самозаглиблення, для митців це шлях adfontes. Центральними мотивами у своєрідній філософії мови сучасних авторів є забування слів задля оновлення їхніх значень у свідомості, пошук нових сенсів. Так, для Маріанни Кіяновської мова є сакральним кодом дійсності, у поезії Василя Герасим’юка домінують філософія мовчання та внутрішнього діалогу, поезія Мар’яни Савки та Богдани Матіяш – пошуки нових ліричних образів через величність слова. Сучасні поети по-новому оцінюють значимість мови як окремого світу глибинних сенсів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марина Бабенко-Жирнова, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Багряна А. Суцвіттяслів. К.: Видавничий центр «Просвіта», «ЮАна», 2000. 90 с.

Герасим’юк В. Булатака земля : [вибране]. К.: Факт, 2003. 392с.

Кіяновська М. Дещощоденне. К.: Факт, 2008. 62 с.

Кіяновська М. Звичайнамова. К.: Факт, 2005. 112 с.

Кіяновська М. Міфотворення. К.: «Смолоскип», 2000. 104 с.

Матіяш Б. Непроявлені знімки. Поезії. К.: «Смолоскип», 2005. 114 с.

Набитович І. Універсум sacrum’ у в художній прозі (від модернізму до постмодернізму). Дрогобич-Люблін: Посвіт, 2008. 598с.

Пантелєєва І. Соціальність філософії мови Мартіна Гайдеггера: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». Донецьк, 2003. 20 с.

Потебня О. Естетика і поетика слова. К.: Мистецтво, 1985. 302 с.

Савка М. Пора плодів і квітів. Книга зібранихвіршів. Львів, Видавництво Старого Лева, 2013. 367с.

Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): Підручник для студентів. К.: Правда Ярославичів, 1997. 448с.

Опубліковано
2017-11-02
Розділ
Літературознавство