Творчий феномен Нью-Йоркської групи: свобода, екзистенція, сюрреалізм, експеримент текстотворення

  • Віталій Мацько Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: експеримент, модернізм, свобода, екзистенція, літературна група, елітарний читач, текстотворення

Анотація

У статті проаналізовано творчість літераторів Нью-Йоркської групи, розкрито сам феномен угруповання, що виник поза межами України, оприявнено авторську художню, естетичну й філософську позицію щодо внеску її репрезентантів у розвиток української поезії не лише кінця 50-х і початку 60-х років ХХ ст., як трактують окремі дослідники, а й сучасного культурного простору. Доведено, що зацікавленість письменниками антропологічною природою, сутністю емоцій та відчуттів, поведінкою особистості в умовах світових історичних катаклізмів, непрості взаємини внутрішнього світу із зовнішнім, – все це знайшло відображення в художній практиці еміграційних письменників. Уся гама почуттєвих порухів людини концентрується довкола ідеї гуманізму, свободи, виражена у різностильових параметрах із залученням до структури модерністського тексту абстрактного і міфічного мислення, театру абсурду, цитацій, карнавалу, орієнтуючись на кращі зразки західноєвропейської філософської думки. У такий спосіб письменники Нью-Йоркської групи піднесли українську літературу до світового рівня. З’ясовано, що феномен творчості українського заокеанського угруповання не завершився, він продовжується і нині.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віталій Мацько, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури

Посилання

Андієвська Емма. Із книжки «Пісні без тексту» // Сучасність. 1969. Ч. 1 (97 ) С.5-12.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. / Собр.избр.тр. М.: Искусство, 1979. 423 с.

Горбач Катерина Про неперспективи мансардної літератури // Сучасність. 1975. Ч. 9. С. 86–89.

Віра Вовк у Львові: Живімо в ім’я любові. Тоді Україна воскресне. URL : http://zik.ua/news/2017/05/10/vira_vovk_u_lvovi_zhyvimo_v_imya_lyubovi_todi_ukraina_voskresne_1093189 (дата звернення: 10.10.2017)

Женя Васильківська URL : http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/67124/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%8F-0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%

D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 11.10.2017)

Карабович Тадей. Стан досліджень над творчим феноменом Нью-Йоркської групи (1959-1991). URL : http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2016-30.pdf (дата звернення: 10.10.2017)

Коверко Олег. Месник // Слово: Збірник українських письменників. Нью-Йорк, 1968. Ч. 2. С.161.

Коломиєць Ю. [поезії] // Слово: Збірник українських письменників. Нью-Йорк, 1968. Ч. 2. С.155-157.

Літературні вечори в Українському Інституті Модерного Мистецтва Чикаго, 1973 – 2006 / укладачі: Віра Боднарук, Володимир Білецький. Донецьк : Український Культурологічний Центр, 2006. 140 с.

Одайник Володимир. Діялектичне міркування Сартра про індивідуальну свободу // Сучасність. 1969. Ч. З (99 ). С.92-100.

Олег Коверко. Дотик словом. URL : http://dotyk.in.ua/koverko.htm (дата звернення: 11.10.2017)

Ревакович Марія. Дещо про Нью-Йоркську групу. URL : https://krytyka.com/ua/articles/deshcho-pro-nyu-yorksku-hrupu (дата звернення: 11.10.2017)

Тарнавська Марта. Хвалю ілюзію // Слово: Збірник українських письменників. Нью-Йорк, 1968. Ч. 3. С.189.

Фізер І. Інтерв’ю з членами Нью-Йоркської групи // Нью-Йоркська група: Антологія поезії, прози та есеїстики / упоряд. Марія Ревакович і Василь Ґабор. Львів : Піраміда, 2012. С. 44–67.

Філософський енциклопедичний словник / за редакцією В.І.Шинкарука // К.: Абрис, 2002. 742 с.

Юрій Тарнавський. URL : http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/40585/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (дата звернення: 14.10.2017)

Wilfrid Desan. The Marxism of Jean-Paul Sartre, New York, 1966, 325 р.

Wira Selanski. Antologia lirica o Grupo de Nova York «Colméia». Rio de Janeiro, 1993. S. 7–8.

Опубліковано
2017-10-12
Розділ
Літературознавство