Біблійний дискурс у прозі Ю. Іздрика (на матеріалі романів «Подвійний Леон» та «АМ ТМ»)

  • Світлана Підопригора Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: постмодерна іронія, християнська парадигма, шизофренічний стан, есхатологічна семантика, символ

Анотація

Біблійний дискурс у романах Ю. Іздрика виформовується у просторі постмодерної гри та іронії. Християнська парадигма набуває іронічно-пародійного або комічно-трагедійного відтінку. Цитати християнських філософів, парафрази біблійних проповідей, притч, повчань, молив завжди вживаються автором у незвичайному контексті, який дозволяє вести мову про символічність їх вживання. Сакральність подається в творах у зв’язку із масовою культурою, що перетворює її на профанний продукт споживання. Анекдоти, в яких фігурують Бог, Ісус, святий Петро, супроводжують стан шизофренічної розщепленості особистості персонажа. Бог у сучасному світі замінюється технологізованою копією – системою відеоспостереження, – що здатна фіксувати та транслювати потворне та бридке. Однак і в такій ситуації персонажі здобуваються шанс на очищення через вогонь та воду, що набувають есхатологічної семантики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Підопригора, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, докторант

Посилання

Бадью А. Століття / пер з фр. А. Рєпа. Львів : Кальварія ; К. : Ніка-Центр, 2014. 304 с.

Войтович В. Українська міфологія. К. : Либідь, 2002. 664 с.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. К. : Критика, 2005. 264 с.

Іздрик Ю. АМТМ. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. 184 с.

Іздрик Ю. Подвійний Леон. Івано-Франківськ : Лілея, 2000. 204 с.

Косович Л. Додаток (Постскрипт. Коментар. Примітки) // Іздрик Ю. Подвійний Леон. Івано-Франківськ : Лілея, 2000. С 176-186.

Харчук Р. Б. Юрко Іздрик – писання як «акт автопсихотерапії» // Сучасна українська проза. Постмодерний період. К. : Академія, 2008. С. 154–168.

Опубліковано
2017-11-14
Розділ
Літературознавство