Жіночі образи в українській прозі про духовенство ХІХ–ХХ ст.: художнє зображення дружин священиків

  • Ірина Приліпко Всеукраїнський навчально-науковий центр шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: дружина священика, духовенство, образ, проблема, проза, тема

Анотація

У статті розглядаються особливості зображення в українській прозі ХІХ–ХХ ст. образів дружин священиків. На матеріалі конкретних текстів розкривається специфіка художньої інтерпретації, значення, ідейно-тематичний контекст жіночих образів у прозі про духовенство.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Приліпко, Всеукраїнський навчально-науковий центр шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор філологічних наук, доцент, директор

Посилання

Антоненко-Давидович Б. Спокуса // Антоненко-Давидович Б. Смерть; Сибірські новели; Завищені оцінки: Повісті, новели, оповідання / Упоряд. Б. О. Тимошенко; Передм. Л. С. Бойка. К.: Радянський письменник, 1989. С. 437–473.

Вещикова О. Образ священнослужителя як носія містичного досвіду в романах Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» й «Урізька готика» // Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 210. Т. 222. Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. С. 58–62.

Вільде Ірина. Сестри Річинські // Вільде Ірина. Твори: у 5 т. – К.: Дніпро, 1986–1987. Т. 1. 1986. 640 с; Т. 2. 1987. 424 с.; Т. 3. 1987. 478 с.

Вовчок Марко. Записки причетника // Вовчок Марко. Твори: у 3 т. К.: Дніпро, 1975. Т. 3. С. 357–699.

Вовчок Марко. Сестра // Вовчок Марко. Твори: у 3 т. К.: Дніпро, 1975. Т. 1. С. 33–51.

Вовчок Марко. Твори: у 6 т. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1955–1956. Т. 6. 1956. 616 с.

Денисюк І. Кріль К. Поборниця прогресу // Кобринська Н. Вибрані твори. К.: Дніпро, 1980. С. 5–20.

Жигун С. Образи «Старосвітських батюшок та матушок» у творах А. Свидницького та Б. Антоненка-Давидовича // Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 210. Т. 222. Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. С. 63–67.

Замбжицька М. Зображення церкви і священика в романі «Сповідь» Валерія Шевчука // Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 210. Т. 222. Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. С. 68–71.

Засенко О. Марко Вовчок. Життя, творчість, місце в історії літератури. К.: Видавництво академії наук української РСР, 1964. 654 с.

Кобилянська О. Земля // Кобилянська О. Твори: у 5 т. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1962–1963. Т. 2. 1962. С. 5–298.

Кобилянська О. На полях // Кобилянська О. Твори: у 2 т. К.: Дніпро, 1983. Т. 1. 1983. С. 463–470.

Кобилянська О. Ніоба // Кобилянська О. Твори: у 5 т. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1962–1963. Т. 3. 1963. С. 5–133.

Кобилянська О. Про себе саму // Кобилянська О. Твори: у 5 т. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1962–1963. Т. 5. 1963. С. 225–243.

Кобринська Н. Автобіографія Н. Кобринської // Кобринська Н. Вибрані твори. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. С. 373–380.

Кобринська Н. Дух часу // Кобринська Н. Вибрані твори. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. С. 31–44.

Кобринська Н. Задля кусника хліба // Кобринська Н. Вибрані твори. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. С. 45–76.

Кобринська Н. Промова Наталі Кобринської на науковій академії в ювілей відродження русько-української літератури // Кобринська Н. Вибрані твори. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. С. 349–351.

Кобринська Н. Руське жіноцтво в Галичині в наших часах // Кобринська Н. Вибрані твори. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. С. 320–345.

Лепкий Б. Веселка над пустирем // Лепкий Б. Твори: у 2 т. К.: Дніпро, 1991. Т. 2. С. 6–316.

Лепкий Б. Казка мойого життя // Лепкий Б. Твори: у 2 т. К.: Дніпро, 1991. Т. 2. С. 317–610.

Лепкий Б. Під портретами предків // Лепкий Б. Вибрані твори: у 2 т. К.: «Смолоскип», 2007. Т. 1. С. 377–385.

Малицька К. Мур // Малицька К. Твори. Чернівці: Букрек, 2011. С. 115–120.

Мандичевський Є. На «клебанії» // Мандичевський Є. Судьба. Новельки. Тернопіль: Друкарня «Подільска» Йосифа Степка, 1906. С. 55–65.

Мартович Л. Забобон: повість. К.: Дніпро, 1985. 351 с.

Набитович І. Образ священика в прозі Івана Франка та Владислава Реймонта // Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму): Монографія. Дрогобич-Люблін: Посвіт, 2008. С. 268–278.

Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: у 10 т. К.: Наукова думка, 1965–1968. Т. 10. 1968. 587 с.

Нечуй-Левицький І. Старосвітські батюшки та матушки // Нечуй-Левицький І. Твори: у 2 т. К.: Наукова думка, 1986. Т. 2. С. 280–543.

Пахаревський Л. В мовчазних покоях // Пахаревський Л. Оповідання. Книжка 3. К.: Вік, 1913. С. 55–69.

Пахаревський Л. Діаконова дисципліна // Пахаревський Л. Оповідання. Книжка 3. К.: Вік, 1913. С. 70–75.

Проколупій. Попадя в зільницї. Гумористично-історичне оповіданє з передодня революції. Торонто, 1918. 32 с.

Ромащенко Л. Образи священнослужителів у сучасній українській історичній прозі // Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 210. Т. 222. Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. С. 90–95.

Свидницький А. Люборацькі. Сімейна хроніка. Роман // Свидницький А. Роман. Оповідання. Нариси. К.: Наукова думка, 1985. С. 27–210.

Тудор С. День отця Сойки. Роман // Тудор С. День отця Сойки: Роман. Повість. Оповідання / Береза: Повість. Оповідання / О. Гаврилюк; Упоряд. і приміт. М. А. Ігнатенка; Вступ. ст. Г. М. Сивоконя та М. М. Ільницького; Ред. тому Г. М. Сивокінь. К.: Наукова думка, 1989. С. 32–292.

Тудор С. Куна // Тудор С. День отця Сойки: Роман. Повість. Оповідання / Береза: Повість. Оповідання / О. Гаврилюк; Упоряд. і приміт. М. А. Ігнатенка; Вступ. ст. Г. М. Сивоконя та М. М. Ільницького; Ред. тому Г. М. Сивокінь. – К.: Наукова думка, 1989. С. 357–379.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. К.: Наукова думка, 1976–1986. Т. 41. 1984. С. 194–470.

Хоткевич Г. Камінна душа // Хоткевич Г. Авірон; Камінна душа: Повісті. Харків: Фоліо, 2009. С. 67–370.

Шалата М. Чим щире серце наболіло // Кобринська Н. Дух часу. Оповідання, повість. Львів: Каменяр, 1990. С. 3–17.

Ярошинська Є. Перекинчики // Ярошинська Є. Вибрані твори. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. С. 221–363.

Опубліковано
2017-11-14
Розділ
Літературознавство