Концептуальний аналіз «Слова блаженаго Серапиона о маловерье»

  • Тетяна Сивець Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: концепт, християнський концепт, концептуальний аналіз, картина світу, проповідь

Анотація

У статті зроблено спробу літературознавчого концептуального аналізу проповіді києворуського книжника Серапіона. Виділено основні шари концепту, що сприяло формуванню послідовності дослідження базового християнського концепту «маловерье». Концептуальний аналіз орієнтований на дослідження семантичного простору, виділення ключових слів, ядра та при ядерної зони базового концепту, висвітлення периферії та способів репрезентації художнього часопростору. Серед додаткових компонентів вивчення також емотивність, прийоми актуалізації смислу та використання образних засобів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Сивець, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка

Посилання

Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья): В 2 т.Т.2 / Под ред.. С.С. Неретиной; сост. С.С. Неретиной, Л.В. Бурлака. СПб.: Санкт-Петербург, РХГИ, 2002. 635 с.

Арнольд И.В. Стилистика декодирования: Курс лекций. Ленинград.: Ленинградский государственный педагогический институт (ЛГПИ им. А. И. Герцена), 1974. 78 с.

Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа: Учебник для вузов. Москва: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. 464 с.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. Москва: Искусство, 1972. 318 с.

Завгородня Л.,Тимошенко Ю. Аналіз та інтерпретація як текстуальні стратегії смислотворення // Південний архів. Сер.: Філологічні науки, 2009. Вип.45. С.40-44.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 3-е, испр.и доп. М.: Академический Проект, 2004. 992 с.

«Слова» Серапиона Владимирского / Памятники литературы Древней Руси. XIII век. Москва, 1981. С.440-455.

Wierzbicka A. Emotion and Facial Expression: a Semantic Perspective // Culture and Psychology, № 1, 1995. P. 235.

Опубліковано
2017-10-24
Розділ
Літературознавство