Поезія У. Ґ. Одена: міфопоетичний аспект

  • Лариса Статкевич Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: реміфологізація, міфема, міфологема, прототекст, хронотоп

Анотація

У статті аналізується міфопоетичний аспект як домінуюча форманта художньої картини світу англо-американського поета Уістена Ґ’ю Одена. З’ясовано, що звернення поета до міфологічних образів є спробою переосмислити сучасність на основі поєднання філософських концепцій антикваризму та презентизму і поєднати їх через зіставлення різних хронотопів (хронотоп міфу та хронотоп авторського поетичного світу) в одній реальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Статкевич, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладу

Посилання

Американская поэзия в русских переводах XIX-XXвв. / на английском языке с параллельным русским текстом / сост. С. Б. Джимбинов. М. : Радуга, 1983. 672 с. – с.404.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – 408 c. – с. 163.

Минахин Д. В. Поэзия У. Х. Одена 1930 годов в контексте англоамериканского модернизма. Диссертация на соискание ученной степени кандидата филологических наук. – Самара, 2008. 173 с. с.78.

Нямцу А. Е. Миф. Легенда. Литература (теоретические аспекты функционирования): Монография. Черновцы: Рута, 2007. 520 с. – Бібліогр.: с. 80; 122; 194; 336; 373; 416; 515-516.

Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // Слово і час. 2001. № 2. С. 35-45.

Auden, W. H. Britishpoetandassayist. URL : http://www.wordspy.com/WAW/Auden-W.H..asp (дата звернення: 27.09.2017)

Kobahidze T. D. Myth and the Poetic Perception of the World in Modernist Literature // Literary scholarship. Essays in Cross Cultural Studies. Tbilisi: Univ. of Tbilisi Press, 2003. P. 57-88.

Опубліковано
2017-11-14
Розділ
Літературознавство