Пейзажні увиразнення у малій прозі Якова Жарка

  • Ірина Ципнятова Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Ключові слова: новела, проблематика, оповідання, пейзаж, функції, прийом

Анотація

Статтю присвячено малій прозі Я. Жарка - поета, прозаїка, активного діяча народницького руху кінця ХІХ – початку ХХ століття. Дослідження його творчості є однією з важливих і актуальних проблем сучасної філологічної науки і потребує кваліфікованого осмислення і прочитання, адже його художній доробок є своєрідним і оригінальним.

Малу прозу письменника розглянуто в літературному процесі доби кінця ХІХ – початку ХХ століття, коли починає активно розгортатись і функціонувати широкий ряд модерністичних напрямів і тенденцій. Простежено особливості поетики новел та оповідань Якова Жарка, творчість якого формувалась під потужним впливом корифеїв української літератури: Тараса Шевченка, Івана Франка, Панаса Мирного, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського. Особливості поетики малої прози Якова Жарка, яка органічно вливалася в українську прозу цього періоду, проаналізовано в літературному контексті доби. Закцентовано увагу на багатофункціональній ролі пейзажу як художнього прийому вже в першому оповіданні «Старець». З’ясовано, що поєднання різних стилів знайшло в новелах та оповіданнях письменника яскраве відображення, зокрема в оповіданні «Старець», де описово-зображальний літній пейзаж гармонійно поєднується з імпресіоністично-метафоричним «виражальним» зимовим.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Ципнятова, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

Посилання

Денисюк І. Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст. Оповідання, новели, фрагментарні форми. К. : Наукова думка, 1989. 687 с.

Єременко О. Напрями і течії в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2 кн. Кн. 1 / За ред. проф. О. Д. Гнідан. К. : Либідь, 2005. С. 71-87.

Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. К. : Наукова думка, 1995. 307 с.

Левчик Н. В. Традиційне й нове у стилі М. П. Старицького-поета. // Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – поч. ХХ ст. К. : Наукова думка, 1987. С. 198-232

Поліщук В. Новелістика Михайла Старицького : монографічне дослідження. Черкаси : Брама, 2002. 136 с.

Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку. // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. К. : Наукова думка, 1984. Т. 41. 688 с.

Архівні матеріали. Ф. 113, од. зб. 4-6. Автобіографія.

Опубліковано
2017-11-21
Розділ
Літературознавство