Експліцитне гендерне маркування назв осіб в англомовній публіцистичній пресі України

  • Олеся Федорова Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: гендер, маскулінність, фемінінність, гендерний маркер, гендерний стереотип, англомовна публіцистична преса України

Анотація

У статті висвітлено лексикографічний і дискурсивний аспекти експліцитного гендерного маркування назв осіб англійської мови.

Сукупність експліцитних гендерних маркерів та маркованих ними назв осіб розглянуто як сегмент функціонально-семантичного поля статі. Лексикографічний аналіз довів наявність асиметрії гендерного маркування та виявив у семантиці гендерних маркерів реляційні, статусні й вікові конотації.

Дискурсивним контекстом дослідження експліцитного гендерного маркування є англомовна публіцистична преса України. Відмінності гендерного маркування зумовлено активнішою позицією жінок в експлікації як свого, так і протилежного гендера та обережнішою позицією чоловіків у репрезентації фемінінності. Узагальнені дані дають підстави стверджувати, що англомовна публіцистична преса України формує типові гендерні стереотипи й образи дорослого, сильного фізично та успішного соціально чоловіка, молодої чи зрілого віку жінки, привабливої зовнішньо, яка перебуває в родинних, шлюбних чи інтимних стосунках із чоловіком, а також образ чоловіка як представника більшості професій, соціальних груп.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олеся Федорова, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Кирилина А. В. Развитие гендерных исследований в лингвистике // Филологические науки. 1998. № 2. С. 29–35.

Колесникова М. С. Гендерные ассиметрии и стереотипы в лингвострановедческих словарях // Доклады Первой международной конференции «Гендер: язык, культура, коммуникация» / под ред. И. И. Халеевой. М. : МГЛУ, 2001. С. 212–220.

Мартинюк А. П. Конструювання гендера в англомовному дискурсі. Харків : Константа, 2004. 292 с.

Федорова О. В. Експліцитне гендерне маркування назв осіб в англомовній публіцистичній пресі України (лексикографічний та дискурсивний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». Одеса, 2012. 20 c.

Arber Sara, Ginn Jay. Connecting Gender and Ageing: a Sociological Approach. L.A. : Open University Press, 1995. 212 p.

Coates Jennifer. Women, Men, and Language: a Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language. [3-d ed.]. Harlow : Pearson Education, 2004. 245 p.

Опубліковано
2017-11-11
Розділ
Мовознавство