Дискурс донкіхотства як ідеалістична настанова і художньо-естетична практика українських шістдесятників

  • Людмила Тарнашинська Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: донкіхотство, шістдесятництво, покоління, образ, міфологема, універсалія, вибір, лицарство, жертовність

Анотація

У статті проводяться паралелі дискурсу донкіхотства як соціокультурного явища з дискурсом українського шістдесятництва. Розглядаються як аксіологічні, так і художньо-стильові віддзеркалення міфологеми сервантівського героя: і в топології життєвого шляху, і в творчості найяскравіших представників цього покоління (Є.Сверстюка, І. Дзюби, І. Світличного, М. Вінграновського, Б.Олійника та ін.). При цьому донкіхотство українського шістдесятництва розглядається в контексті української традиції козацького лицарства й жертовності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Тарнашинська, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

провідний науковий співробітник, доктор філологічних наук, професор

Посилання

Бовсунівська Т. В. Основи теорії літературних жанрів. – К., 2008.

Варава О. Б. Інтерпретація образу Дон Кіхота в поезії Ліни Костенко «Балада моїх ночей»: ідеальний вимір // Вісн. Луганс. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка: Філол. науки. – Луганськ, 2009. – Ч. І. – № 3 (166). – С. 139–145.

Вінграновський М. Вибрані твори: у 3-х т.; Т. 1: Поезії. 1954–2003. – Тернопіль, 2004.

Грабовська І. Йому «боліла» Іспанія // Філос. та соц. думка. – 1995. – № 11–12. – С. 87–91.

Гутов Е. В. Ненасилия Этика // Современный философский словарь / [под общ. ред. В. Е. Кемерова]. – М., 2004. – С. 443–446.

Дзюба І. Більший за самого себе// Сучасність. – 1995. – №7/8. – С. 82-88.

Дзюба І. Виступ на вечорі, присвяченому тридцятиліттю з дня народження В. Симоненка в Будинку літераторів 16 січня 1965 р. // Сучасність. – 1995. – № 1. – С. 153–158.

Дзюба І. // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / [Ю. Барабаш [та ін.]. – К., 2008. – С. 76–96.

Дрозд В. Мої духовні мандрівки: від Пакуля до Мрина і знову – до Пакуля… Начерки літературного автопортрета // Вибрані твори у 2-х т.; Т. 1. – К., 1989. – С. 5–32.

Іванов Б. Донкіхотство // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. А. Волкова [та ін.]. – Чернівці, 2001. – С. 153–154.

Ильин В. В. Философская антропология: учебное пособие / В. В. Ильин. – М., 2006.

Карасев Л. В. Живой текст // Вопросы философии. – 2001. – № 9. – С. 54–70.

Костенко Л. В. Вибране. – К., 1989.

Костенко Л. Мандрівки серця: [поезії]. – К., 1961.

Кримський С. Ранкові роздуми. – Київ, 2009.

Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен–Львів, 1995.

Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки. – СПб., 2004.

Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком. – Балтимор–Торонто, 1992.

Марченко Н., Савчук Р. Дон Кіхот українського міфу // Українська мова та література. – 2000. – № 11. – С. 4–5.

Нямцу А. До проблеми функціонування «літературних архетипів» у європейському загальнокультурному контексті // Слово і Час. – 2009. – № 2. – С. 3–14.

Олійник Б. Вибір! [поезії] /. – К., 1965.

Ортега-и-Гассет Х. На смерть Унамуно // Этюды об Испании. – К.: Новый Круг –Порт-Рояль, 1994.

Пас О. Новая аналогия: поэзия и технология // Иностранная литература. – 1991. – № 1. – C. 24–236.

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: літературознавчі студії. – Івано-Франківськ, 1998.

Проблемы современного сравнительного литературоведения / [отв. ред. Н. А. Вишневская, А. Д. Михайлов]. – Москва, 2004.

Світличний Іван, Світлична Надія. З живучого племені Дон Кіхотів; упоряд. М. Коцюбинської, О. Неживого; вст. ст. М. Коцюбинської. – Київ, 2008.

Сверстюк Є. Вибитий із сідла (Міґель Сервантес) // На святі надій. -- Київ, 1999. – С. 594–607.

Семко Г. С. Мігель де Унамуно: між історією та позачассям // Філос. та соц. думка. – 1995. – № 11–12. – С. 92–99.

Соловей Е. Українська філософська лірика: [навч. посіб. із спецкурсу]. – К., 1998.

Унамуно М. Вічна традиція // Філос. та соц. думка. – 1995. – № 11–12. – С. 100–121.

Чижевський Д. Філософські твори: у 4 т. – Т. 3. – Київ, 2005.

Шюц А. Дон Кіхот і проблема реальності // Філос. та соц. думка. – 1995. – № 11–12. – С. 144–169.

Опубліковано
2017-03-10
Розділ
Літературознавство