Актуалізація національних концептів у малій прозі Леоніда Мосендза

  • Тетяна Ткаченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: особистість, нація, концепт, символ, проекція

Анотація

У статті розглянуто мистецьку інтерпретацію національних концептів у новелістиці Леоніда Мосендза. Досліджено чинники українського ренесансу, що залишаються константними в проекції «минуле – теперішнє – майбутнє». Висвітлено роль особистості-пасіонарія та її відповідальність у процесі консолідації народу, пробудженні пасивної маси, зараженні переможним духом, координації боротьби проти ворогів незалежної держави, формуванні громадянського суспільства. Доведено негативний вплив псевдоісторичного бачення окремих персоналій, що спотворюють істинну візію та пропагують хибні орієнтири. Встановлено пріоритетну функцію етногенетичної пам’яті в подоланні рабської свідомості, позбавленні комплексу меншовартості, психології жертви й утвердженні самобутності нації.

З’ясовано семантику образів-символів, значення назв і постаті наратора у текстовій організації творів. Особливу увагу звернено на ідіостиль автора.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Ткаченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

докторант Інституту філології, кандидат філогічних наук, доцент

Посилання

Баган О. Історіософські концепції Леоніда Мосендза в контексті розвитку ідеології й естетики вісниківства [Електронний ресурс] / Олег Баган – Режим доступу : http://dontsov-nic.com.ua/istoriosofski-kontseptsiji-leonida-mosendza-v-konteksti-rozvytku-ideolohiji-j-estetyky-visnykivstva/.

Ковалів Ю. «Празька школа» : на крутосхилах «філософії чину». Навчальний посібник / Юрій Ковалів. – К. : Бібліотека українця, 2004. – 120 с.

Мосендз Л. Людина покірна. Homo Lenis / Леонід Мосендз. – К. : Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2011. – 164 с.

Мосендз Л. Помста / Леонід Мосендз. – Прага : Колос, 1941. – 152 с.

Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Грааля : Творчість письменника в контексті європейської літератури / Ігор Набитович. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 220 с.

Празька літературна школа : Ліричні та епічні твори / Упорядування і передмова В. Просалової. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 280 с.

Федорчук С. «Птах високого лету». Леонід Мосендз: від світогляду до творчості [Електронний ресурс] / Станіслав Федорчук – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/research/2013/02/14/112447/.

Опубліковано
2017-04-05
Розділ
Літературознавство