Символізація оніропростору у творах Докії Гуменної

  • Ольга Філіпенко Одеська національна академія харчових технологій
Ключові слова: оніропростір, сновидчі фрагменти, сновидіння, марення, внутрішній стан особистості

Анотація

У статті досліджено оніричний простір у прозі Докії Гуменної, символізацію оніричних образів, а також часо-просторового континууму. Визначено, що найчастіше авторка обирає сон для віртуальних подорожей своїх персонажів у сиву давнину, яку змальовує з науковою достовірністю і захопливою художністю. Зміщення часових площин та перевтілення героїв дають можливість читачеві уявити життя пращурів у всій повноті відповідної доби та відчути їхні буттєві проблеми та духовні прагнення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Філіпенко, Одеська національна академія харчових технологій

викладач кафедри українознавства та лінгводидактики

Посилання

Бовсунівська Т. Достовірність онірокритики та її постмодерні стратегії / Тетяна Бовсунівська. Сучасні літературознавчі студії. Онірична парадигма світової літератури. Зб. наук. праць. Випуск 1. – К.: вид. центр КНЛУ, 2004. – С. 14-22.

Віват Г. І. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності: монографія / Ганна Віват – Одеса: ВМВ, 2010. – 368 с.

Гуменна Д. Велике Цабе: [повість] / Докія Гуменна. – Нью-Йорк: Слово, 1956. – 326 с.

Гуменна Д. Дар Евдотеї: [роман] / Докія Гуменна. – Т. 1 – Київські кручі. – Балтимор – Торонто: Смолоскип, 1990. – 306 с.

Гуменна Д. Скарга майбутньому: [роман] / Докія Гуменна. – Нью-Йорк, 1952. – 154 с.

Світличний І. У мене тільки слово. / Іван Світличний. – Харків: Фоліо, 1994. – 431 с.

Сорока П. Докія Гуменна. Літературний портрет: монографія / Петро Сорока – Тернопіль, 2003. – 495 с.

Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко // Збір. творів у 50-ти томах. – Т. 31. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 45-119.

Фрейд З. Толкование сновидений. / З. Фрейд. – К.: Здоровье, 1991. – 384 с.

Опубліковано
2017-04-27
Розділ
Літературознавство