Виражально-зображувальні засоби творення В. Стефаником експресіоністичного художнього світу

  • Дарина Черепуха Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: художній світ, психологізм, експресіонізм, модернізм, новела, мала проза

Анотація

Досліджено експресіонізм як складову ідіостилю малої прози Василя Стефаника. Простежено аспекти взаємодії між реалістичною традицією та модерними художніми пошуками. Доведено, що біль, відчай, страх, безсилля, пошук щастя, страждання – є тим видом експресії, яким новеліст виражав основоположні художні засоби. Схарактеризовано експресіоністичні елементи новелістики В. Стефаника, розкрито виражально-зображувальні засоби, емотивну форму, словесно-емоційну гаму текстуального наповнення як синкретичного явища впливу на читача.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дарина Черепуха, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

студентка групи Філ-32(у) зі спеціальності «Філологія. Українська мова та література»

Посилання

Василик Л. Леся Українка і Василь Стефаник: Семантика камінного в художньому світі / Любов Василик // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Т. 2. – Кн. 1. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 194-201.

Дорошко Л. «Слово, сказане самим буттям» (Природа слова Василя Стефаника) / Лідія Дорошко // Слово і час. – 2004. – №12. – С. 36-41.

Ковальчук О. «Intermezzo» / Олександр Ковальчук. // Дивослово. – 2015.– №9. – С. 51-55.

Стефаник В. Вона – Земля / Василь Стефаник. – К.: Українське видавництво, 1940. – 38 с.

Стефаник В. Моє слово / Василь Стефаник. – К.: Веселка, 2001. – 318 с.

Стефаник В. Твори [2-ге вид. за ред. Ю. Гаморака] / Василь Стефаник. – Регенсбург: Українське слово, 1948. – 347 с.

Опубліковано
2017-04-25
Розділ
Літературознавство