Своєрідність спогадового дискурсу Миколи Руденка

  • Тетяна Черкашина Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: спогадовий дискурс, психологічний автопортрет, філософемно-екзистенційний дискурс, розширення особистого простору

Анотація

Статтю присвячено дослідженню мемуарно-автобіографічного дискурсу Миколи Руденка. На прикладі твору «Найбільше диво – життя» розкривається своєрідність спогадового мислення митця. Докладно аналізується структура твору, особливості внутрішньої організації текстової канви. Закцентовано увагу на психологічному автопортретові письменника, оприявленому на сторінках твору, на трансформації внутрішнього Я спогадовця. Простежено поступове розширення особистого простору письменника, що призвело до зміни світоглядних уявлень Миколи Руденка. Окремої дослідницької уваги надано вивченню філософемно-екзистенційного дискурсу твору «Найбільше диво – життя», зокрема проаналізовано відтворення мотивів усепрощення недругів і ворогів, фатуму, Божого провидіння.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Черкашина, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри романської філології та перекладу, доктор філологічних наук, доцент

Посилання

Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть : специфіка, ґенеза, перспективи : [монографія] / О. А. Галич. – Луганськ : Знання, 2001. – 246 с.

Галич О. А. Українська письменницька мемуаристика : природа, еволюція, поетика : [монографія] / О. А. Галич. – К. : КДПІ ім. О. М. Горького, 1991. – 217 с.

Галич О. А. Fiction i non fiction у літературі : проблеми теорії та історії / О. А. Галич. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 368 с.

Констанкевич І. Українська проза першої половини ХХ століття : автобіографічний дискурс : [монографія] / Ірина Констанкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 420 с.

Руденко М. Найбільше диво – життя : [спогади] / М. Руденко. – К. ; Едмонтон ; Торонто : Таксон, 1998. – 368 с.

Руденко М. Найбільше диво – життя : [спогади] / М. Руденко ; [упоряд. Р. Руденко ; передм. Є. Сверстюка]. – К. : Кліо, 2013. – 696 с.

Федунь М. Р. Вітчизняна мемуаристика в Західній Україні першої половини ХХ століття : історичні тенденції, жанрова специфіка, поетика : [монографія] / М. Р. Федунь. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2010. – 452 с.

Черкашина Т. Ю. Мемуарно-автобіографічна проза : українська візія : [монографія] / Т. Ю. Черкашина ; за наук. ред. О. А. Галича. – Харків : Факт, 2014. – 380 с.

Опубліковано
2017-05-11
Розділ
Літературознавство