Специфіка художнього вияву образу богині в казці-есе Д. Гуменної «Благослови, Мати!» та романі Д. Лессінг «Ущелина»

  • Ірина Бура ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: англійська література, антропогенічні міфи, архетип матері, Д. Гуменна, Д. Лессінг, матріархат, міфологізм, Трипілля

Анотація

У статті здійснено типологічний аналіз міфологічної основи образу матері-богині у творах Д.Гуменної (казка-есе «Благослови, Мати!») та Д.Лессінг (роман «Ущелина»). Акцентовано на специфіці зображення епохи матріархату, акцентовано на ролі жінки в житті суспільства, її магічних й особистісних якостях, подібності до божества. Д.Гуменна апелює до міфів Трипілля та українського язичництва, багатогранно змальовує різноманітні обряди, котрі виконували давні жінки, оберігаючи власний рід та дбаючи про циклічність та безперервність життя. Д.Лессінг створює власну неповторну модель художнього антропогенічного міфу, згідно з яким жінки з’явились першими на землі, а чоловіки постали пізніше, як аномалія, народжені матерями жіночого племені Ущелини. І українська, і англійська письменниця прагнуть реконструювати світові антропогенічні міфи, кожна вдаючись до специфічного способу художнього переосмислення ролі минулого людства. Їх твори відрізняються за стилістикою та способом структурування оповіді, але спільним є прагнення письменниць привернути увагу читача до трансформації ролі жінки в історичному розрізі й нагадати про міфологічний образ матері-богині, який відклав відбиток на формування сучасних цивілізацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Бура, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірантка кафедри української літератури

Посилання

Гуменна Д. Благослови, Мати! Казка-есе. – Нью-Йорк: Об’єднання Українських Письменників «СЛОВО», 1966. – 282 с.

Гуменна Д. Небесний змій. Фантастична повість на тлі праісторії. – Нью-Йорк: Науково-дослідне товариство української термінології, 1982. – 265с.

Еліаде М. Священне й мирське ; Міфи, сновидіння і містерії ; Мефістофель і андрогін ; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання; [пер. з нім., фр., англ. Г.Кьорян, В.Сахно]. – К. : Основи, 2001. – 591 с.

Лессинг Д. Расщелина: [роман]. – [пер. с англ. Ю.Балаяна]. – СПб.: Амфора.ТИД Амфора, 2013. – 223с.

Мірошниченко Л. Я. Скептецизм Сократа і сучасний англійський роман // Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць. – 2013. – Том.17. - №2. – С.119-125. // Режим доступу: http://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/58/58

Наговицын А. Е. Древние цивилизации: общая теория мифа. – М. : Академический проект, 2005. – 656 с.

Тиховська О., Бура І. Міфологізм роману Доріс Лессінг «Ущелина» // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C.136-140.

Хоуп М. Сущность Женины: Её сила, тайна, архетипы. Её Богиня ; [перев. с англ. И.Старых]. – М. : ООО Издательский дом «София», 2006. – 224 с.

Опубліковано
2019-04-19
Розділ
Літературознавство