Поетичний діалог Бориса Олійника з читачем і світом

  • Віра Просалова Донецький національний університет імені Василя Стуса
Ключові слова: лірика, діалог, адресант, адресат, «чуже» слово, поетична рефлексія

Анотація

У статті виявлено діалогічну позицію Бориса Олійника, що була експлікована у віршах за допомогою звертань, присвят, розмовних інтонацій. Встановлено, що автор вступав у діалог із багатьма адресатами: Богом, усім світом, Європою, слов’янами, сербами, Україною, народом, учителями, друзями, рідними, однодумцями й опонентами. Найбільше віршів і щиросердних звірянь поет присвятив матері, яка змушена була після загибелі чоловіка в роки Другої світової війни сама виховувати сина.

Відзначено внутрішній діалогізм художнього мислення автора, який вдавався до автокомунікації, щоб зважити свої життєві кроки, щоб не зійти з обраного шляху. Простежено відкритість громадянської позиції поета, готовність почути іншого: не лише однодумця, а й опонента. Встановлено, що категорія іншого як адресата та співрозмовника реалізована в його ліриці завдяки незлитості голосів усіх учасників поетичної комунікації. З’ясовано, що діалог для Бориса Олійника був формою пізнання світу і самого себе, виявлення своєї життєвої позиції. Введення у вірш «чужого» слова змушувало автора максимально експлікувати позицію адресанта, а прагнення бути почутим – висловлюватися зрозуміло і просто. Зроблено висновок про те, що поетичний текст Бориса Олійника присутній у соціально-духовному контексті нашої доби і знаходить собі все нових співрозмовників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віра Просалова, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії української і світової літератури

Посилання

Бахтін М. Проблема тексту у лінгвістиці. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст./ за ред. М. Зубрицької. 2-е вид., доп. Львів: Літопис, 2001. С. 416–422.

Бахтин М. М. Проблема речевых жанров. Собрание сочинений в семи томах. Работы 1940-х – начала 1960-х годов. Т.5. М.: Русские словари, 1997. С. 159–206.

Левінас Е. Філософська детермінація ідей культури/ Еманюель Левінас. Між нами: дослідження, думки-про-іншого / пер. з фр. В. Куринський; ред. М. Погребинський[та ін.]. К.: Дух і літера, 1999. С. 197–206.

Олійник Б. Вибране. Поезії. Поеми / Борис Олійник. К.: Етнос, 2009. 636 с.

Олійник Б. Планета Поезія: Роздуми, статті, портрети/ Борис Олійник. К.: Дніпро, 1983. 190 с.

Шевченко М. Пролог з ХХ століття/ Михайло Шевченко. Олійник Б. Вибране. Поезії. Поеми. К.: Етнос, 2009. С. 5–25.

Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: аберація явища у постмодерному прочитанні / Людмила Тарнашинська. Слово і Час. 2006. № 3. С. 59–71.

Федоровська Л.К. По-земному – про високе. Літературно-критичний нарис /Лада Костянтинівна Федоровська. К.: Рад. письменник, 1985. 200 с.

Яус Г. Р. Досвід естетичного сприйняття і літературна герменевтика / Г. Р. Яус ; пер. з нім. Р. Свято і П. Таращук. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011. 624 с.

Опубліковано
2019-04-04
Розділ
Літературознавство