Особливості міфопоетики слов’янського фентезі в авторській інтерпретації Дари Корній і Тали Владмирової

  • Олена Сазонова Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
  • Анастасія Примоченко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
Ключові слова: фентезі, міфопоетика, символи, власне «я», персонаж

Анотація

Розглянуто особливості прояву авторської міфології Дари Корній і Тали Владмирової у творі «Крила кольору хмар» з урахуванням слов’янської національної традиції й зарубіжного досвіду літературного жанру фентезі. Спостережено, як дотримано у фентезійному тексті канонів та структурних елементів давньоукраїнської міфології й фольклору, як вплетені у художній простір фентезі міфологічні уявлення, архетипні образи, символи, сюжети. Досліджено основну проблематику твору. Вивчено образи головних героїв та здійснено пошук їх праобразів в українській міфології, виділено функції дійових осіб.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Сазонова, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури

Анастасія Примоченко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

студентка

Посилання

Бачинська Катерина. Дара Корній: Вітчизняне фентезі видавці не дуже шанують [Електронний ресурс] / Катерина Бачинська // Україна молода. – 18 вересня. – 2015. – № 122. – Режим доступу: https://www.umoloda.kiev.ua/number/2709/164/94873/

Бокшань Г. І. Неоміфологізм у художній прозі Галини Пагутяк:–автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 «Українська література»/ Галина Іванівна Бокшань. – Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 22 с.

Бондар Лілія. Мольфарка слова Дара Корній: «Запоющую очі й бачу інші світи» [Електронний ресурс] / Лілія Бондар // Волинські новини. – 2 квітня 2016. – Режим доступу: https://www.umoloda.kiev.ua/number/2709/164/94873/

Валентинов А. Замітки про українську фантастику. [Електронний ресурс] / Андрій Валентинов, Дмитро Громов та Олег Ладиженський. – Режим доступу: www. info-library. com /ua

Витоки літератури фентезі. Поезія у контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (17 листопада 2016, 21 квітня 2017) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. – Київ, 2018. – 97 с.

Гурдуз А. І. Міфопоетика «жіночого» містичного любовного роману першого десятиліття ХХІ століття в Україні / А. І. Гурдуз // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки. – 2014. – Вип. 4. – С. 61–68.

Гурдуз А. Роман Дари Корній «Гонихмарник»: місце в мистецькому контексті з погляду традиції й новаторства / А. Гурдуз // Українознавчий альманах / ред. кол. : М. І. Обушний (відп. ред.) та ін. – К.; Мелітополь. – 2012. – Вип. 9. – С. 229–235.

Дара Корній: містичні книжки у Луцьку на Хелловін [Електронний ресурс] // Волинські новини. – 1 листопада 2014. – Режим доступу: https://www.volynnews.com/news/culture/dara-korniy-mistychni-knyzhky-u-lutsku-na-khellovin/

Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа (На материале европейской литературы первой половины XX века): монография / Е. Н. Ковтун. – Москва: Изд-во МГУ, 1999. – 308 с.

Козій О. Янголи ХХ століття: концепт крил у літературі (на матеріалі творів Г. Уеллса «Дивовижні відвідини», Г. Маркеса «Сто років самотності» та оповідання «Стариган з крилами», оповідання А. Дімарова «Крила» та вірша І. Драча «Крила») / О. Козій // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. – 2009. – Вип. 85. – С. 211–219. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_85_25.

Корній Дара. Гонихмарник: роман/передм. Люко Дашвар ; худож. А. Єрьоміна. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 336 с.: іл.

Корній Дара, Владмирова Тала. Крила кольору хмар: роман /Дара Корній, Тала Владмирова; передм. Т. Белімової. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 320 с.

Криницька Н. І. Архетипи у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Н. І. Криницька // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2004. – Випуск 42. – № 632. – С. 368–372. – (Серія «Філологія»).

Пташка Катя. Письменниця Дара Корній: українцям варто навчитися любити своє (інтерв’ю) [Електронний ресурс] / Катя Пташка // Український інтерес. – 1 липня 2018. – Режим доступу: https://uain.press/news/accents/pysmennytsya-dara-kornij-ukrayintsyam-varto-navchytysya-lyubyty-svoye-864875

Олійник С. М. Міфологеми стихій в українському фентезі / С. М. Олійник // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 105–116.

Савицкая Т. Е. Фэнтези: становление глобального жанра / Т.Е. Савицкая // Культура в современном мире. – 2012. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://infoculture.rsl.ru/.

Цалапова О. М. Міфопоетика казкового світу раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, Леся Українка, Олександр Олесь, Михайло Коцюбинський) : дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.01.01 / О. М. Цалапова; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ, 2010. – 210 с.

Опубліковано
2019-03-01
Розділ
Літературознавство