Етюди Миколи Кравчука

  • Тетяна Ткаченко Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Ключові слова: етюд, автобіографізм, наратор, екскурс, деталь, символ, відкритий фінал

Анотація

Статтю присвячено дослідженню творчого доробку Миколи Кравчука (1929–2009). Увагу зосереджено на етюді як літературному жанрі, умовній класифікації художньої спадщини прозаїка, зважаючи на центральну постать у творі. Висвітлено формальні та змістові складники, локальну визначеність, унікальну текстову організацію, роль зображально-виражальних засобів, значення рефрену й епіграфів, особливості характеротворення. З’ясовано специфіку автобіографічної нарації та саморефлексії, риси ідіостилю письменника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Ткаченко, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Навчально-наукового інституту філології та журналістики

Посилання

Жайворонок В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Кравчук М. На порозі дива : новели, етюди / М. Кравчук. – Біла Церква : Б.в., 2004. – 112 с.

Літературознавча енциклопедія : У двох томах / Авт.-уклад. Ю. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007.

Ткачук О. Наратологічний словник / О. Ткачук. – Т. : Астон, 2002. – 173 с.

Фащенко В. У глибинах людського буття : Літературознавчі студії / В. Фащенко ; упоряд. М. Фащенко. – О. : Маяк, 2005. – 639 с.

Опубліковано
2019-03-19
Розділ
Літературознавство