«Щоб ним женщина поводила? Ні, сього не буде»: маскулінні стратегії персонажів Івана Франка у стосунках із жінками

  • Катерина Шмега ДУ «Інститут Івана Франка Національної академії наук України»
Ключові слова: маскулінність, міжособистісні взаємини, психологізм, аксіологія, проза Івана Франка

Анотація

У статті сфокусовано увагу на міжособистісних взаєминах у прозі Івана Франка. Мета статті – виявити, як на соціокультурному та психологічному рівнях Франко відтворює чоловічий погляд на жінку, її сприйняття, які стратегії у стосунках із жінками застосовують чоловічі персонажі, як підкреслюють у них свою маскулінність; визначено, як на психіку чоловіка впливають невдалі стосунки та як він їх переживає. У контексті дискурсу маскулінності Франкових персонажів виокремлено основні статуси, у яких постає жінка в чоловічій рецепції: родинний (мати, донька, сестра), еротичний (коханка, демониця-спокусниця), матримоніальний (дружина) та стратегії у стосунках із нею: об’єктивізація, інфантилізація, менторство, ідеалізація, маніпуляція.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Катерина Шмега, ДУ «Інститут Івана Франка Національної академії наук України»

молодший науковий співробітник

Посилання

Батлер Дж. Гендерний клопіт – фемінізм та підрив тожсамості. Київ, 2003. 224 с.

Бурдье П. Мужское господство. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Марковой Ю. В.Москва: Институт экспериментальной социологии, Санкт-Петербург: Алетейя, 2005, 576 с.

Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2005. 425 с.

Де Ружмон Д. Любов і західна культура / Пер. з франц. Я. Тарасюк . Львів: Літопис, 2000. 304 с.

Кметь В. А. Архетип відьми в українській літературі ХІХ–ХХ століття: дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Львів. нац. уні-тет ім. Івана Франка. Львів, 2017. 234 с.

Рош А. Перша стать. Зміни та криза чоловічої ідентичності / Пер. із франц. І. Славінська. Київ : Основи, 2018. 248 с.

Франко І. Зібрання творів: у 50 т.Київ: Наукова думка, 1976–1986.

Фромм Е. Мистецтво любові. Харків : КСД, 2017. 192 с.

Холлис Дж. Под тенью Сатурна: мужские психические травмы и их исцеление. Москва: Когито-Центр, 2009. 184 с.

Чопик Р. Ecce Homo: добра звістка від Івана Франка. Львів, 2002. 232 с. («Франкознавча серія». Вип. 3).

Швець А. «Се новий тип жінки-емансипантки, введений у нашу літературу» (художній світ Франкової «Маніпулянтки»). Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2015. Вип. 62. С.14–27.

Опубліковано
2019-04-19
Розділ
Літературознавство