Семантико-функціональна характеристика лексико-семантичного поля дієслів відчуття у сучасній українській літературній мові

  • Наталія Остратюк Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Ключові слова: дієслово, відчуття, поле, семантика, лексема, сема

Анотація

Статтю присвячено семантико-функціональній характеристиці лексико-семантичного поля дієслів відчуття у сучасній українській літературній мові. Зазначено, що позитивною семантичною ознакою дієслів відчуття як дієслів психічного стану є ознака процесуальності.

Аналіз семантичних значень засвідчив, що дієслова відчуття не мають яскраво вираженої семантичної характеристики, в їх смисловій структурі частіше за все містяться позитивні семантичні ознаки, крізь значення суб’єктності. У багатьох з них відсутня сема активності, але пасивність змісту в них не маркована. Доведено, що дієслова відчуття вживаються в синтаксичних конструкціях з прямим додатком – назвою відчуттів або об’єктів відчуттів. У дієсловах відчуття додаткові семантичні компоненти динамічність/статичність дій не проявляються достатньо послідовно.

У словотвірній парадигмі дієслів відчуття частотними є похідні зі значенням абстрактної дії. Дієслова відчуття достатньо часто створюють акціональні парадигми, до яких входять дієслова з видовими значеннями, утворені за допомогою префіксів або суфіксів, і лексем, що виражають додаткові семантичні модифікації.

Отже, більшість дієслів відчуття становлять активний фонд лексики, що зумовлює закономірні взаємодії, перехрещення дієслівних лексем. Безсумнівним є взаємозв’язок дієслів відчуття з лексико-семантичною групою дієслів сприйняття, а також з дієсловами бажання, емоційного переживання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Остратюк, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

аспірантка кафедри української мови

Посилання

Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики.Львов, 1983. С. 118.

Булыгина Т. В. К построению типологии предикатов в русском языке.Семантические типы предикатов. Москва, 1982.

Грубор Д. Из книги «Видовые замечания». Вопросы глагольного вида. Москва, 1962. С. 75

Кильдибекова Т. А. Глаголы действия в современном русском языке: Опыт функционально-семантического анализа. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1985. 160 с.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970–1980.

Опубліковано
2019-02-28
Розділ
Мовознавство