Одним із напрямів наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії є видання збірника наукових праць „Філологічний дискурс”, який започатковано у 2015 р. і видається спільно з Інститутом літератури імені     Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. Збірник зареєстровано у Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (Серія КВ №21166-10966 Р від 28.01.2015 р.).

Збірнику наукових праць "Філологічний дискурс" присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2411-4166 (Друкована версія).

Збірник наукових праць "Філологічний дискурс" містить статті з актуальних проблем літературознавства (українська література, російська література, література слов’янських народів, література зарубіжних країн, порівняльне літературознавство, теорія літератури, фольклористика, журналістика, літературне джерелознавство і текстологія) та мовознавства (українська мова, російська мова, слов’янські мови, германські мови, романські мови, класичні мови, індоєвропейські мови, загальне мовознавство, перекладознавство, порівняльно-історичне і типологічне мовознавство) тощо.