Від пацифіста до комбатанта: трансформація свідомості героя в умовах війни (за романом «Віхола» Ю. Мушкетика)

  • Роман Дубровський Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
Ключові слова: війна, мілітаризм, комбатант, пацифіст, поліцай

Анотація

У статті представлене дослідження художньої репрезентації зміни життєвих пріоритетів мирної людини в умовах війни. Зроблено акцент на внутрішніх та зовнішніх компонентах такої трансформації. На прикладі роману «Віхола» Ю. Мушкетика розкрито художні особливості візуалізації різних типів образу війни. Здійснено узагальнення щодо моделей поведінки мирної людини в незвичному для неї «мілітарному» часопросторі. Охарактеризовано внутрішні ланки сюжетного каркасу твору з позиції розвитку характерів персонажів. Через конкретні приклади показано та уточнено прогностичний, синхронний і ретроспективний образи війни. Також виділено художні маркери репрезентації різних етапів становлення людини-комбатанта. Простежено особливості художнього вираження різних моделей її поведінки та етапів їх становлення. На основі аналізу тексту роману зроблено висновок про письменницьку майстерність автора, виражену на різних рівнях творення прозописьма (від уміння чуттєво передати деталізований психологічний портрет, створити психологічно насичені філософські відступи до здатності візуалізувати перехід від «мирного» до «мілітарного» типу свідомості через безпосередній опис екстремальних ситуацій тощо).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Роман Дубровський, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української філології та суспільних дисциплін

Посилання

Белов С. Б. Бойня номер «X»: Литература Англии и США о войне и военной идеологии / С. Б. Белов. – М. : Советский писатель, 1991. – 368 с.

Мушкетик Ю. М. Віхола: роман / Ю. М. Мушкетик. – К. : Молодь, 1983. – 304 с.

Сенека. Нравственные письма к Луцилию // Сенека и др. Если хочешь быть свободным. Москва : Политиздат, 1992. С. 7-110.

Сенявская Е. С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России / Е. С. Сенявская. – М. : РОССПЭН, 1999. – 384 с.

Фрейд, З. Мы и смерть. По ту сторону принципа наслаждения / З. Фрейд ; пер. Е. Баевской, Л.А. Голлербах. Санкт-Петербург : Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 1994. 382 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://osp.kgsu.ru/library/PDF/397.pdf.

Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Літературознавство