Павло Загребельний у призмі шістдесятницької критики

  • Олег Рарицький Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: художньо-документальна проза, шістдесятники, літературознавство, літературна критика

Анотація

У статті здійснюється спроба крізь призму художньо-документальної прози українських шістдесятників увиразнити творчий профіль П. Загребельного у контексті тоталітарної доби. Пропонується побіжний огляд доробку письменника, що його запропонували шістдесятники, насамперед у власному епістолярії та мемуаротворчості. Йдеться про дискретні вкраплення у нефікційній прозі шістдесятників елементів літературно-критичної творчості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олег Рарицький, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики

Посилання

Вашків Л. Епістолярна літературна критика : становлення, функції в літературному процесі. Тернопіль : Поліграфіст, 1998. 135 с.

Глушковецька Н. Епістолярій Василя Стуса як синтез поетичної, літературно-критичної та перекладацької творчості : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01. Черкаси : [б. в.], 2014. 217 с.

Загоруйко Н. Літературно-естетичний дискурс таборового епістолярію українських шістдесятників : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01. Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2012. 195 с.

Дончик В. З потоку літ і літпотоку : наук. вид. Київ : Стилос, 2003. С. 233–253.

Іван Драч: «Загребельний працював, як скажений комбайн, продукуючи роман за романом» [Ел. ресурс] : [інтерв’ю з письменником Іваном Драчем] / вела Галина Гузьо. Реж. доступу : http://archive.wz.lviv.ua/articles/71377. Назва з екрану. Дата звернення: 21.11.2014.

Іваничук Р. Минувшину згадують, дбаючи про майбутнє. Роздуми над романом П. Загребельного «Я, Богдан». Жовтень. 1984. № 1. С. 112–117.

Іваничук Р. Нещоденний щоденник. Львів : Літопис, 2005. 216 с.

Климончук О. Загребельний став цілою добою української літератури [Ел. ресурс] : [інтерв’ю-некролог з Миколою Жулинським, Іваном Дзюбою, Володимиром Яворівським ; 05.02.2009] / Оксана Климончук. – Реж. доступу : http://www.unian.ua/politics/187846-zagrebelniy-stav-tsiloyu-doboyu-ukrajinskoji-literaturi.html. Назва з екрану. Дата звернення: 21.11.2014.

Марченко В. Листи до матері з неволі; упоряд. Н. Марченко. Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – 500 с.

Письменник Роман Іваничук: «Тюрма мене оминула, але цькування тривало так довго, що я до того звик» [Ел. ресурс] : [інтерв’ю з Романом Іваничуком / розмовляв Василь Худицький ; 09.09.2013]. – Реж. доступу : http://gazeta.dt.ua/CULTURE/pismennik-roman-ivanichuk-tyurma-mene-ominula-ale-ckuvannya-trivalo-tak-dovgo-scho-ya-do-togo-zvik-_.html. Назва з екрану. Дата звернення: 21.11.2014.

Світличний І. Голос доби : у 2 кн. / упоряд. Л. Світлична, Н. Світлична. Київ : Сфера, 2001. Кн. 1 : Листи з «Парнасу». 544 с.; Кн. 2. 424 с.

Чорновіл В. Твори : в 10 т. / В’ячеслав Чорновіл ; упоряд. М. Коцюбинська, В. Чорновіл ; передм. М. Коцюбинської. Київ : Смолоскип, 2005. Т. 4, кн. 1 : Листи. 990 с.; Т. 4, кн. 2 : Листи. 1068 с.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Літературознавство