Феномен кроскультурного роману в постколоніальному дискурсі

  • Ірина Слоневська Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: постколоніальний дискурс, кроскультуралізм, мультикультуралізм, кроскультурний роман, амбівалентність, гібридна ідентичність

Анотація

У статті розглядаються особливості кроскультурного роману у постколоніальному дискурсі. Акцентується увага на дослідженнях, які утворили засади для осмислення феномену постколоніалізму сучасною гуманітаристикою. У зазначеному контексті аналізується сучасний кроскультурний роман та виокремлюються його провідні особливості: «межова ідентичність», гібридність, амбівалентність тощо. Творчість Дж. Кутзеє, С. Рушді, К. Ісігуро характеризується як художня репрезентація так званої «порубіжної свідомості», що є основою кроскультурного світогляду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Слоневська, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології та зарубіжної літератури

Посилання

Бідасюк Н. В. Творчість Бгараті Мухерджі в контексті американського мультикультуралізму: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Н.В. Бідасюк; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Київ, 2007. 20 с.

Бхабха Х. Местонахождение культуры / Хоми Бхабха ; [пер. с английского Глеба Гобзема] // Перекрестки : Журнал исследований восточноевропейского пограничья. Минск, 2005. No 3–4. С. 161–191. URL: http://www.case-border.org/downloads/CrossRoad_3-4_2005.pdf

Сидорова О. Г. Британский постколониальный роман последней трети XX века в контексте литературы Великобритании: дис.... докт. филол. наук : 10.01.03. Москва. 2005. 333 с. URL : http://www.dissercat.com

Струкова Е. А. Мультикультурализм и постколониальная тематика в литературном процессе. История и творчество магистральные темы англоязычного мультикультурного романа.Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. 7 (49). Ч. 1. С. 175- 178.

Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века. Москва, 2000. 139 с.

Толкачев С. П. Мультикультурализм в постколониальном пространстве и кросскультурная английская литература// URL: http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2013/1/Tolkachev_Multiculturalism-Cross-cultural-Literature

Опубліковано
2019-12-20
Розділ
Літературознавство