Художня репрезентація фемінної і маскулінної тілесності в сучасній українській романістиці

  • Ольга Башкирова Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: гендер, роман, тілесність, фемінність, маскулінність

Анотація

У статті досліджено шляхи художнього моделювання чоловічої та жіночої тілесності в українській романістиці початку XXI століття. Визначено провідні стратегії художньої репрезентації людської тілесності: ігрове конструювання тіла-перформансу і відновлення міфологічного образу тіла-мікрокосму. Доведено, що художня рецепція жіночого тіла зберігає зв’язок із класичною літературною традицією (тіло як зовнішній естетичний об’єкт). Чоловіча тілесність натомість потребує естетичного «перевідкриття»; ця особливість пояснюється ототожненням маскулінності із загальнолюдською нормою в патріархатній традиції, яка тривалий час була панівною. У статті досліджено дієві художні стратегії реабілітації маскулінної тілесності в сучасній романістиці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Башкирова, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і компаративістики

Посилання

Агеєва В. Ґендерна літературна теорія і критика. Основи теорії ґендеру: навч. посіб. Київ: вид-во «К.І.С.», 2004. С. 426–445.

Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму. Київ: Факт, 2008. 359 с.

Быховская И.М. Телесность как социокультурный феномен. Культурология. 20 век. Словарь. Санкт-Петербург, 1997. С. 464.

Гомілко О. Метафізика тілесності. Дослідження, роздуми, екскурси. Київ: Наукова думка, 2001. 300 с.

Гримич М. Ти чуєш, Марго?: [роман]. Київ: Дуліби, 2012. 212 с.

Гундорова Т. Транзитна культура: Симптоми постколоніальної травми. Київ: Грані-Т, 2013. 548 с. (Серія «De profundis»).

Забужко О. Жінка-автор у колоніальній культурі, або Знадоби до української ґендерної міфології. Хроніки від Фортінбраса. Київ: Факт, 2009 (Серія «Висока полиця»). С. 152–191.

Забужко О. Музей покинутих секретів: [роман] / [вид. 2-е, доп.]. Київ: Факт, 2009. 832 с.

Зборовська Н.В. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури: [моногр.]. Київ: Академвидав, 2006. 504 с.

Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. Москва: Интрада, 2001. 384 с.

Кон И. Мужское тело как эротический объект. Гендерные исследования. Харьков: ХЦГИ, 1999. № 3. С. 297–318.

Лебединцева Н. Тіло як генераційний маркер в українській поезії другої половини XX – XXI сторіччя. Постколоніалізм. Генерації. Культура. Київ: Лаурус, 2014. 336 с. (Серія «Теоретичні ревізії», вип. 4). С. 280–293.

Матіос М. Майже ніколи не навпаки. Львів: Піраміда, 2008. 176 с.

Матусяк А. Маскулінний дискурс в українській літературі XX – XXI століть. Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу. Культура й література XIX – XX століть. Київ: LAURUS, 2014. С. 7–19.

Муха О. Я. Трансформації людської тілесності у ХХІ сторіччі: на шляху до «тіла майбутнього». Соціогуманітарні проблеми людини. 2010. С. 60–68.

Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. Москва: Ad Marginem, 1995. 340 с.

Положій Є. Дядечко на ім’я Бог: [роман]. Київ: ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. 347 с.

Сиксу Э. Хохот медузы. Гендерные исследования. Харьков: ХЦГИ, 1999. № 3. С. 71–88.

Хамитов Н. Одиночество мужское и женское. Опыт вживания в проблему. Киев: Атика, 2010. 224 с.

Цветус-Сальхова Т.Э. Дистинкция понятий «тело» и «телесность» в культурологических исследованиях. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 13. С. 10–16.

Шкляр В. Залишенець. Чорний ворон. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. 384 с.

Эстес К.П. Бегущая с волками: Женский архетип в мифах и сказаниях; [пер. с англ. Т. Науменко]. Киев: София, 2007. – 304 с.

Опубліковано
2018-03-14
Розділ
Літературознавство