Юрій Косач про призначення літератури і місію письменника

  • Марія Гніздицька Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: есей, «вісниківство», концепція, літературно-критичний огляд, національний міф

Анотація

У статті з’ясовано естетичні концепції есеїстики Юрія Косача 1930-х років і їх зв’язок із творчістю письменників-»вісниківців». Означено основні філософські й історіософські принципи та положення Д.Донцова і «вісниківців» та есеї автора, в яких наявне художнє, образно-поетичне, літературно-критичне і публіцистичне втілення концептуальних ідей «вісниківства». Проаналізовано працю «На варті нації» щодо осмислення у ній шляхів зародження та становлення української літератури, її призначення та місії письменника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марія Гніздицька, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірантка

Посилання

Аскольд Згорянич. Микола Хвильовий (1893–1933) / Юрій Косач. Наш клич. 1933. 18 черв.

Баган О. Вісниківство як понадчасовий феномен: ідеологія, естетика, настроєність. Вісниківство: літературна традиція та ідеї: зб. наук. праць, присвяч. пам’яті Василя Іванишина. Дрогобич: Коло, 2009. С. 6–49.

Барт Р. Текстуальний аналіз «Вальдемара» Е.По. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. [2-е вид., доповн.]. Львів: Літопис, 2001. C. 497–522.

Донцов Д. Націоналізм. Київ, 2007. 215 с.

Донцов Д. Наші цілі. Літературна есеїстика. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродженя», 2009. 688 с.

Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи». Львів, 1995. 318 с.

Квіт С. Есеїзм. Основи герменевтики. Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. С.37–46.

Косач Ю. На варті нації. Українське слово (Париж). 1935. Число 122. 25 серп.

Косач Ю. На варті нації. Українське слово (Париж). 1936. Число 146. 9 лютого.

Косач Ю. На варті нації. Українське слово (Париж). 1936. Число 149. 1 берез.

Косач Ю. На зустріч ХVII річниці листопада. Українське слово (Париж). 1935. Ч. 113. 23 черв.

Косач Ю. Привиди малоросіянства й дійсність українства. Нація в поході (Берлін). 1939. № 10–11. С. 3.

Липа Ю. Твори. Львів: Каменяр, 2012. Т. 4: Бій за українську літературу; Київ, вічне місто. 278 с.

Маланюк Є. Спізнене покоління. Л. Мосендз і інші. Книга спостережень. Торонто: Накладом видавництва «Гомін України», 1962. С.171–178

Николишин С. Націоналізм у літературі на Східних українських землях. Вісниківство: літературна традиція та ідеї: зб. наук праць, присвяч. пам’яті Василя Іванишина. Дрогобич: Коло, 2009. С. 361–401.

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. По ту сторону добра и зла; К генеалогии морали. Минск: Беларусь, 1992. 335 с.

Стех М.Р. У погоні за з’явою: Юрій Косач і його «Володарка Понтиди. Есеїстика у пошуках джерел. Київ: Видавничий дім «Пенмен», 2016. С.118–164.

Юнг-Жаховський Р. Шляхами розвитку сучасної української літератури. Biuletyn polsko-ukrainski. 1934. № 38. С. 3–4.

Young Robert. Literatura ukraińska najmłodszych. Biuletyn Polsko-Ukraiński. 1933. № 30. С. 5–6.

Опубліковано
2018-04-12
Розділ
Літературознавство