Метафори-синестезії у поетичних збірках Оксани Радушинської

  • Галина Стукан Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Людмила Глушок Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: метафори-синестезії, відчуття, асоціації, поетичне бачення, образне мислення

Анотація

У статті подається аналіз поетичних текстів Оксани Радушинської, що увійшли до збірок «Казки яблуневого снігопаду» (2001), «Неспівані пісні про щастя» (2002) ) та «Стукав сніг…» (2005), з метою встановлення функцій метафор-синестезій у віршах подільської поетеси різних періодів її творчості. Також зроблена спроба погрупувати та подати метафоричні образи, які творяться на перехресті зорових, слухових, одоративних, дактильних відчуттів. Систематизація метафор в межах групи синестезії дала можливість зрозуміти аспект особистісного становлення О.Радушинської, визначити специфіку індивідуального мовного стилю поетеси, яка створила неповторні образні картини світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Галина Стукан, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури

Людмила Глушок, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Сучасний словник іншомовних слів / укл. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. Київ: Довіра, 2006. 789 с.

Вербицька О. А. Ономасіологічні функції синестезійної метафори в українській мові (на матеріалі прикметників відчуття) : автореф. дис. канд. філол. наук. Харків, 1993. 24 с.

Грищук Б. А. Літературна Хмельниччина XX століття. Хмельницький, 2005. 606 с.

Макаренко Л. Метафори зорового класу в поетичному мовленні Оксани Радушинської. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика. Херсон: вид-во ХДУ, 2009. Вип. 9. С. 84–89.

Стукан Г. О., Глушок Л. М. Функції метафор-опредмечувань та метафор-оживлень у поетичних збірках Оксани Радушинської. Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 12–13 трав. 2017 р.). Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. С. 89–92.

Єщенко Т. А. Метафора в українській поезії 90-х років XX ст. Запоріжжя, 2001. 92 с.

Радушинська О. Неспівані пісні про щастя: [поезії, етюди]. Хмельницький: ТОВ НВП Евріка, 2002. 72 с.

Радушинська О. Казки яблуневого снігопаду: [поезії, нариси]. Хмельницький: ТОВ НВП Евріка, 2001. 76 с.

Радушинська О. Стукав сніг... Київ: Кобза, 2005. 180с.

Опубліковано
2018-04-27
Розділ
Мовознавство