Експлікація імпліцитності лексичних засобів у перекладі: компенсація втрат чи деформація

  • Юлія Колядич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: категорія імпліцитності, стратегії вербалізації, соціокультурний контекст, художній дискурс, міжкультурна асиметрія

Анотація

У статті розглянуто засоби відтворення імпліцитності в перекладі, висвітлено теоретико-методологічні засади перекладацького аналізу зазначеної категорії, визначено методи та прийоми, які впливають на стратегії вербалізації імпліцитної інформації у вихідному тексті, акцентовано на комунікативно-прагматичних засобах перекладу у їх кореляції із соціокультурним контекстом, міжкультурною асиметрією, досвідом перекладача як двомовної / двокультурної особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Колядич, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов

Посилання

Азархин А. В. Духовная жизнь человека и художественно-образные структуры искусства // Искусство: художественная реальность и утопия / под ред. В. И. Мазепы. К.: Наук. думка, 1992. С. 61.

Баклан І. М. Відтворення імпліцитності у перекладі текстів німецькомовного офіційно-ділового дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.16 «Перекладознавство». Херсон, 2016. 20 с.

Баклан И. Н. Передача имплицитности в переводе вступительных и завершающих предложений (на материале деловых писем на немецком и украинском языках) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2015. № 9. Ч. 2. C. 24–27.

Олдінгтон Р. Смерть Героя. К. : Дніпро, 1988. 341 с. (Вершини світового письменства).

Павленко О.Г. «Розмикання меж...» (Авторські концепції перекладацтва другої половини XX століття: компаративний аспект) [монографія]. К. : Логос, 2015. 452 c.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М. : Республика, 1994. 526 с.

Aldington R. Death of a Hero. Penguin, 2013. 368 p.

Routledge Encyclopedia of Translation Studies / Ed. by M. Baker. London ; New York : Routledge, 2001. 691 p.

Опубліковано
2017-11-14
Розділ
Мовознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають