Психопоетикальна система І. Вільде у повісті «Метелики на шпильках»

  • Наталія Карач Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: психопоетика, психічна структура, психологізація, екзистенція, метафоризація, символічність, жанр

Анотація

У статті аналізуються індивідуально-авторські особливості психопоетики І. Вільде у повісті «Метелики на шпильках», окреслюються художні шукання авторки у відтворенні дискретної психіки людини в час становлення її особистості як складної психічної структури, визначаються художні засоби і прийоми психологізації з метою відтворення моментальних зрізів свідомості персонажів, їхніх внутрішніх конфліктів, суб’єктивних вражень та екзистенційних станів, простежуються елементи психологічної метафоризації і символізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Карач, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірантка кафедри теорії і методики української та світової літератури

Посилання

Андрусів С. Ірина Вільде (1907-1982). Історія української літератури ХХ століття: у 2 кн. Кн. 2: Друга половина ХХ ст. / за ред. В.Г. Дончика. Київ: Либідь, 1998. С. 286-294.

Бабенко Ю. С. Проблема збереження національної ідентичності в трилогії «Метелики на шпильках» Ірини Вільде. Літературознавчі студії. 2008. Вип. 21. Ч. 1. С. 49-53.

Баган О. Коли серце, як на долоні (Кілька штрихів до ранньої творчости Ірини Вільде). Вільде І. Метелики на шпильках. Б’є восьма. Повнолітні діти: повісті. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2007. С. 3-12.

Вільде І. Метелики на шпильках. Б’є восьма. Повнолітні діти: повісті. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2007. 488 с.

Рудницький М. Еротика, патріотизм, плани на майбутнє (Розмова з Іриною Вільде). Вільде І. Метелики на шпильках. Б’є восьма. Повнолітні діти: повісті. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2007. С. 13-16.

Ситник О.В. Мала проза В. Фолкнера і М. Хвильового: форми та засоби психологізму: автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.01.05; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2010. 20 с.

Опубліковано
2019-04-17
Розділ
Літературознавство