Традиційний біографічний образ та його сучасне опрацювання у драматургії Валерія Герасимчука

  • Галина Каспіч Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: біографічна драматургія, жанр, драма, цикл, образ, модель

Анотація

Статтю присвячено циклу «П’єси про великих» Валерія Герасимчука, у якому майстерно змодельовано традиційні біографічні образи. Зазначено, що в українській драматургії такі образи мають певні сталі ознаки: загальновідомі біографічні факти піддаються діалогізації; у п’єсі був один протагоніст – головний біографічний герой; на рівні сюжетної матриці використовується фінал чарівної казки – герой мав здолати антигероя; другорядні персонажі ніколи не бувають яскравими; раціональне начало домінує над художнім; практично авторська позиція не проглядається. Зруйнування радянського біографічного канону активізувало розвиток біографічної драми у двох ключових напрямках – створення нового канону та перегляд естетичного потенціалу і оновлення ресурсів канону класичною характерною ознакою циклу «П’єси про великих» можна вважати сюжети-вставки, реалізовані за принципом не лише подвійної сцени («театру в театрі») чи «тексту в тексті», але й тиражування життєвих історій. Цікавий шлях «сюжету – вставки» як імплантування однієї художньої біографії в іншу пропонує автор у трагедії «Андрей Шептицький». Зазвичай біографічні історії у В. Герасимчука мають різні фінали. Таким чином, драматург суттєво розширює опрацювання біографічних образів за рахунок активізації паралельних біографій і тиражування неантагоністичних протагоністів, вияскравлення другорядних персонажів, переміщення героїв у вигадані небіографічні ситуації, подеколи нагнітання вставних конструкцій різної естетичної природи, особливі типи фіналів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Каспіч, Вінницький національний аграрний університет

викладач технологічно-промислового коледжу

Посилання

Бондарева О. Є. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання : монографія. Київ : Четверта хвиля, 2006. 512 с.

Васильєв Є. М. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації : монографія. Луцьк: ПДВ «Твердиня», 2017. 532 с.

Вірченко Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990–2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. 336 с.

Залеська-Онишкевич Л. Текст і гра: Українська модерна драма. Нью-Йорк, Львів: Літопис, 2009. 471 с.

Когут О. В. Біографія як матриця сюжету в сучасній українській і польській драматургії. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип.16. С.299–307.

Корнієнко Н. М. Запрошення до Хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності. Київ, 2008. 246 с.

Мірошниченко Н. Л. Структуротвірна роль міфу в сучасній українській драмі : автореф. дис… канд. філол. н. Київ, 2017. 19 с.

Поліщук Я. Література ХХІ століття: прогностичний начерк. Літературний процес: методологія, імена, тенденції:зб. наук. праць (філол. науки) / Київський ун-т ім. Б. Грінченка; ред. колегія: Бондарева О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. та ін. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. №2. С.67–70.

Сидоренко Л.І. Своєрідність сучасної біографічної драми: наукова рецепція. Південний архів. Філологічні науки. 2017. № 69. URL: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31357.

Хомова О. М. Художні можливості біографічної драми (на матеріалі «П’єс про великих» В. Герасимчука). Проблеми сучасного літературознавства. Одеса : Астропринт. 2012. Вип. 16. С.243–252.

Цокол О. О. Текстові стратегії української драматургії 1980-2010-х років : автореф. дис. … к-та філол. наук. Київ, 2017. 18 с.

Шаповал М. О. Біографічний інтертекст сучасної української п’єси: теоретичний аспект. Літературознавчі студії : зб. наук. праць / відп. ред. Г. Ф. Семенюк. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 23. Ч. 1. С. 427–433.

Опубліковано
2019-03-21
Розділ
Літературознавство