Ключові проблеми опанування культурою мовлення (за епістолярною спадщиною Ганни Черінь)

  • Валентина Крищук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академії
Ключові слова: українська мова, культура мовлення, етикет спілкування, листування, урок, мовленнєві уміння

Анотація

І в Україні, і в діаспорному середовищі, завдання курсу української мови полягає в тому, щоби виформовувати належну мовну грамотність, культуру мовлення учнів, студентів закладів вищої освіти, уміння змістовно грамотно обмінюватися думками. У статті розкрито на конкретних прикладах мовну комунікацію, для цього обрано форму листа, його діти адресують відомому літератору Ганні Черінь. Письменниця уважно ставиться до епістоли школярів, кожному відповідає. При цьому береться до уваги й обов’язок учителя-словесника формувати культуру мовлення учнів і в усній, і в письмовій формах. Головне у пропонованій статті – це піднесення мовної культури, що є найактуальнішою проблемою в усі часи перед освітою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Крищук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академії

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури

Посилання

Божук Л. В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід: дис. ... канд. іст. наук : спец. 09.00.12 «Українознавство». Київ, 2009. 222 с.

Бондар В. Дидактика. Київ: Либідь, 2005. 264 с.

Життя і творчість української поетеси і громадської діячки Ганни Черінь: за документами ЦДАЗУ / Державна архівна служба України, ЦДАЗУ. Київ, 2014. 506 с.

Копач О. Два чинники. Наше життя. 1952. Ч 8 (9). С. 8.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О. М Стилістика української мови. Київ: Вища школа, 2003. 411с.

Потебня. Теоретическая поэтика. Москва: Высш. школа, 1990. 344 с.

Федоренко Є. «Шкільна Рада». П'ятдесятиріччя Шкільної ради при Українському Конґресовому Комітеті Америки, 1953-2003. Нью-Йорк: б.в., 2003. 412 с

Центральний державний архів зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗУ). Ф. 22. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 9–9 зв.

ЦДАЗУ. Ф. 22. Оп. 2. Спр. 82.

ЦДАЗУ. Ф. 22. Оп. 2. Спр. 83. Арк. 4-4 зв.

ЦДАЗУ. Ф. 22. Оп. 1. Спр. 105.Арк. 4-4 зв.

ЦДАЗУ. Ф. 22. Оп. 2. Спр. 85. Арк. 5-5 зв.

ЦДАЗУ. Ф. 22. Оп. 2. Спр. 98. Арк. 56-56 зв.

Цінова М. В. Викладачі-українці в американських університетах. Українська американська асоціація університетських професорів. Інтелігенція і влада. 2011. Вип. 21. С. 194–206.

Опубліковано
2019-04-04
Розділ
Літературознавство