Образ мавки в українській міфології та повісті Докії Гуменної «Небесний змій»

  • Оксана Тиховська ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: архетип, демонологія, Д. Гуменна, жертвоприношення, мавка, Русалії, українська міфологія, психоаналіз

Анотація

У статті розглянуто специфіку образу мавки в українській міфології та в повісті Д. Гуменної «Небесний змій». На основі праць Ф.Потушняка, В.Шухевича, В.Гнатюка та інших дослідників з’ясовано, що мавка сприймалася нашими предками і як богиня рослинності, і як богиня смерті. Мавка в українській міфології постає уособленням демонічної фемінності (негативної Аніми), котра зводить зі світу чоловіків, наславши на них блуд (дезорієнтацію на місцевості) або зваблює й лоскоче до смерті. Семантично близьким до образу мавки на Закарпатті є мана та повітруля, на Гуцульщині – лісниця, образи всіх цих персонажів амбівалентні й мають архетипну природу. Ці міфологічні персонажі увібрали в себе страх людини перед смертю та перед темною стороною власної особистості. З психологічної точки зору, в образі мавки-мани об’єктивувався страх чоловіків перед можливістю бути захопленими жіночою красою (чарами), втратити чітке бачення реальності та здатність тверезо мислити через пристрасть до жінки – метафорично: піддатися блуду. Д.Гуменна в повісті «Небесний змій» акцентувала увагу читача на амбівалентності образу мавки, реконструювала давній язичницький обряд, пов’язаний з проводами русалок/мавок та вбивством ними царя-жертви.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Тиховська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури

Посилання

Бердник Г. Знаки карпатської магії (Таємниця старого мольфара). – Київ: «Зелений пес», 2006. – 368с.

Гнатюк В. Останки передхристиянського релігійного світогляду// Українці: Народні вірування, повір’я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 383 - 407.

Гуменна Д. Небесний змій. Фантастична повість на тлі праісторії. – Нью-Йорк: Науково-дослідне товариство української термінології, 1982. – 265с.

Еліаде М. Священне й мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андрогін; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання; [пер. з нім., фр., англ. Г.Кьорян, В.Сахно]. – К. : Основи, 2001. – 591 с.

Корній Д. Чарівні істоти українського міфу. Духи природи. – Харків: «Vivat», 2017. – 320с.

Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. Пер. с англ. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1997. – 384 с.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу : ескіз української міфології. – К. : АТ «Обереги», 2003. – 142с.

Нойманн Э. Происхождение и развитие и сознания; [пер. с англ. А.П. Хомик ; вступ. ст. К.-Г.Юнга]. – М. : «Рефл-бук» ; К : «Ваклер», 1998. – 464 с.

Поріцька О. Українська народна демонологія у загально- слов’янському контексті (XIX - поч. XX ст.). – К., 2004. – 180с.

Ф.П. (Федір Потушняк) Демоны въ народномъ върованіи // Русская Правда. Ужгородъ, 1940. - №184 (3 сентебря). – С.3.

Шухевич В. Гуцульщина: в 5 частинах (Репринтне видання 1899-1908 рр). – Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. – 1218с.

Опубліковано
2019-04-12
Розділ
Літературознавство