Псевдонімія як антропонімна категорія

  • Наталія Павликівська Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: псевдонім, функціональне навантаження, номінативна форма, мотиви, принципи, номінація, інформативність

Анотація

У статті йдеться про українські псевдоніми ХХ століття, зокрема про місце псевдонімів в антропонімійній системі національної мови, історію вивчення псевдонімів, функціональне навантаження, вибір номінативних форм, мотиви та принципи псевдонімного найменування, ступінь інформативності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Павликівська, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

Посилання

Павликівська Н. М. Словник псевдонімів ОУН-УПА. Вінниця: О. Власюк, 2007. 440 с.

Павликівська Н. М. Питання української псевдонімії ХХ століття: Монографія. Вінниця: «Глобус-Прес», 2009. 338 с.

Павликівська Н.М. Вивчення псевдонімів у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці. URL: file:///C:/Users/%D0%A7%D0%B8%D0%BF/Downloads/Nzvdpu_filol_2011_14-15_11.pdf

Павликівська Н.М. Українська псевдонімія ХХ століття: автореф. дис. д-ра філол. н. : 10.02.01 / Інститут української мови НАН України. Київ, 2010. 38 с.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. Москва: Наука, 1978. 198 с.

Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (ХVІ – ХХ ст.). Київ: Наукова думка, 1969. 559 с.

Опубліковано
2019-03-28
Розділ
Мовознавство