Збереження міфічних цінностей літератури як гаранту існування духовної парадигми присутності у творчості Віри Вовк

  • Тадей Карабович Університет Марії Кюрі-Склодовської
Ключові слова: Віра Вовк, міфічні цінності, духовні парадигми, релігійні мотиви, ідеї, символи

Анотація

Статтю присвячено збереженні міфічних цінностей літератури як гаранту існування духовної парадигми присутності у творчості Віри Вовк. Інтерпретація цієї проблематики окреслюється завдяки акцентуванню основних мотивів, які поетеса використовувала в своїй творчості. Акцентується увага на християнських паралелях, на грецьких та римських міфах і на широкому спектрі рідної української етнокультури Карпат. На загальному тлі здійсненого аналізу постає ширший висновок про існування духовної парадигми мислення Віри Вовк. Ідеалістичний світогляд поетеси, з’єднується з художніми світами, які можуть існувати поруч і взаємно доповнюватись.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тадей Карабович, Університет Марії Кюрі-Склодовської

доктор філологічних наук, доцент кафедри української філології

Посилання

Астаф’єв О. Поетичні системи українського зарубіжжя / О. Астаф’єв. –К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2005.–64 с.

Астаф’єв О. Українська емігрантська поезія у структурно-семіотичній перспективі / О. Астаф’єв. – К.: Наукова думка, 2000. – 268 с.

Астаф’єв О. Три кити в океані безмежжя. http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2019/12/10/125411.html (режим доступу: 2020-01-25)

Вовк В. Жіночі маски – Wira Wowk. Kobiece maski [Пер. з укр. мови Тадей Карабович]. Люблин, 2014. 148 с.

Вовк В. Проза / Віра Вовк. – К.: Родовід, 2001. – 446 с.

Гаврилюк Н. Під плахтою неба: поезія Віри Вовк. – Дрогобич: Коло, 2019. – 168 с.

Григорчук Ю. М. Проза Віри Вовк: виміри сакрального. Брустурів : Дискурсус, 2016. 364 с.: іл.

Григорчук Ю. Екзистенційні мотиви в повістевому триптиху Віри Вовк // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць / [за заг. ред. Г. Л. Токмань]. – К., 2011. – С. 131-140. - Вип. 10.

Карабович Т. Міфопоетика Нью-Йоркської групи: Монографія / Тадей Карабович; відп. ред. Р. Радишевський; наук. консультант О. Астаф’єв. – К.: Талком, 2017. – 464 с. (Серія «Студії з україністики». Випуск ХХІ).

Мацько B. «Конкуренція» альтеративних парадигм в жанрово-стильовій та поетикальній системі Віри Вовк // Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністські парадигми. – Хмельницький: ФОП Заколодний М.І., 2016. – С.217-226.

Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія / Упоряд. текстів О. Г. Астаф’єва, А. О. Дністрового; Передм. О. Г. Астаф’єва. – Харків : Веста : Вид-во «Ранок», 2009. – 256 с. – (Українська муза).

Поза традиції. Антологія української модерної поезії в діяспорі / Упор. Б. Бойчук. – Київ – Торонто – Едмонтон – Оттава, 1993. – 474 с.

Рубчак Б. Міти чужинки: Уваги до творчости Патриції Килини / Богдан Рубчак // Сучасність. – 1968. – Ч. 1(85). – С. 25.

Смольницька О. О. Компаративний аналіз «мерехтливої міфології» у вибраній поезії Віри Вовк і Патриції Килини // Кременецькі компаративні студії. Вип. VI. Т. 1. 2016. С. 254 – 269.

Смольницька О. Єгипетський дискурс і народне християнство як мова символів у поезії Віри Вовк і Патриції Килини / Ольга Смольницька // Філологічний дискурс. – 2017. – Вип. 6. – С. 149–163.

Смольницька О. Культурна самоідентифікація ліричного героя у вибраній поезії Віри Вовк: aesthetica interior // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали ІХ міжнародної наукової конференції. (Острог, 20-21 травня 2016 р.). / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 17. С. 151 – 160.

Смольницька О. Проблема асиміляції архетипів (на матеріалі оповідань Віри Вовк «Родина» та «Ангел» зі збірки «Святий гай»)» / О.Смольницька // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип.33. – Ч.2. – К.: Твім інтер, 2009. – С. 680 – 692.

Смольницька О. О. Міфологічні та реалістичні орієнтири вибраної поезії української письменниці в Ріо-де-Жанейро Віри Вовк у зіставленні з іншомовними віршами українських поетів у діаспорі / Смольницька О. О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2016. – №24. – Т. 2. – С. 82 – 84.

Тарнашинська Л.Б. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології: [монограф. дослідж.] / Людмила Тарнашинська. – К.: Вид. дім »Києво-Могилянська академія», 2008. – 543 с.

Ткаченко Т.І. Реінтерпретація Нового Завіту в «Карнавалі» Віри Вовк / Тетяна Ткаченко // Літературознавчі студії. Київський національний у-т ім. Т.Шевченка. – Вип. 10. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 314–317.

Karabowicz T. Motywy sakralne w poezji «Grupy Nowojorskiej» jako ważny element twórczości oraz ogniwo łączące ukraińską tradycję literacką (Сакральні мотиви у поезії Нью-Йоркської групи як важливий елемент творчості та зв’язку з українською літературною традицією) // Султанівські читання : [збірник статей] / редкол. : І. В. Козлик (голова) й ін. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. Вип. V. С. 200 – 210.

Опубліковано
2019-11-26
Розділ
Літературознавство