Наукові зацікавлення професора Віталія Мацька творчістю Нью-Йоркської групи

  • Тадей Карабович Університет Марії Кюрі-Склодовської
Ключові слова: Віталій Мацько, Нью-Йоркська група, поезія, проза, еміграція, вигнання

Анотація

Статтю присвячено науковим зацікавленням професора Віталія Мацька творчістю Нью-Йоркської групи. Висвітлюється особливості онтологічних та антропологічних моделей української діаспорної поезії та прози ХХ століття в аспекті жанрово-стильової динаміки та оновлення її мовних ресурсів. Охарактеризовано еволюцію творчості Нью-Йоркської групи у вимірах різних стильових художніх систем, які запропонував науковець. Дослідження проф. Віталія Мацька увійшли до хрестоматійного бачення української діаспорної літератури другої половини ХХ століття та відкрили нове поле наукових досліджень у сучасному літературознавчому аспекті, переосмисленні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тадей Карабович, Університет Марії Кюрі-Склодовської

доцент кафедри української філології, доктор філологічних наук

Посилання

Астаф’єв О. Художні координати Богдана Бойчука/ Слово і час. 2002. №12. С.20–24.

Вовк В. Гріх святости [поема]. Ріо-де-Жанейро, 2016. 50 с.

Вовк В. Земля Іскриста [казка-поема]. Ріо-де-Жанейро, 2016. 52 с.

Григорчук Ю. Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського/ Вісник Львівського університету. Сер.: філологічна. 2012. Вип. 56. Ч. 2. С. 231–238.

Гумецька А. Поезія Богдана Бойчука. Естафета. Збірник АДУК. Нью-Йорк – Торонто, 1974. Ч. 2. С. 229–233.

Ільницький М. Любов і біль Богдана Бойчука. Слово і час. 2002. С. 25–27.

Карабович Т. Авторська картина світу у творчому дискурсі Нью-Йоркської групи: концепт існування у багатокультурності. Концепты и контрасты: [моногр.] / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др.; под. ред. Н. В. Петлюченко. Одесса: Издательский дом «Гельветика», 2017. С.634–643.

Карабович Т. Міфопоетика Нью-Йоркської групи: [моногр.]. Київ: Талком, 2017. 464 с.

Мацько B. «Конкуренція» альтеративних парадигм в жанрово-стильовій та поетикальній системі Віри Вовк. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністські парадигми. Хмельницький: ФОП Заколодний М.І., 2016. С. 217–226.

Мацько В. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі XX століття: дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 «Українська література» / Мацько Віталій Петрович. Київ, 2010. 411 c.

Мацько В. Творчість Віри Вовк в ореолі сакрального і літературознавчого штибу (Григорчук Ю. М. Проза Віри Вовк: виміри сакрального). Брустурів: Дискурсус, 2016. 364 с.). Філологічний дискурс. 2016. Вип. 4. С. 284–287.

Мацько В. Творчий феномен Нью-Йоркської групи: свобода, екзистенція, сюрреалізм, експеримент текстотворення. Філологічний дискурс. 2017. Вип. 6. С. 56–68.

Нью-Йоркська група. Антологія поезії, прози та есеїстики: антологія / упоряд., вст. ст. М. Ревакович, В. Ґабор. Львів: ЛА «Піраміда»; 2012. 400 с.

Півстоліття напівтиші. Антологія поезії Нью-Йоркської групи / упоряд. M. Ревакович. Київ: Факт, 2005. 373 с.

Поети «Нью-Йоркської групи»: антологія / упоряд. О. Г. Астаф’єв, А. О. Дністровий; Передм. О. Г. Астаф’єва. [2-ге вид. (Українська муза)]. Харків: Ранок, 2009. 256 с.

Ревакович М. Крізь іншу призму. Про феномен і поезію Нью-Йоркської групи. Півстоліття напівтиші. Антологія поезії Нью-Йоркської групи. Київ: Факт, 2005. С. 17–40.

Смольницька О. Біблійна символіка самоцвітних каменів у поезії Нью-Йоркської групи на прикладі творів Емми Андієвської і Віри Вовк. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, 2017. Вип. 5. С. 109–122.

Смольницька О. Єгипетський дискурс і народне християнство як мова символів у поезії Віри Вовк і Патриції Килини. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, 2017. Вип. 6. С. 149–163.

Інтернет ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 07.04.2018).

Опубліковано
2018-03-20
Розділ
Літературознавство