«Друге крило» шістдесятників як смілива опозиція штучному соціалістичному реалізмові

  • Віталій Мацько Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: метод, модель, шістдесятники, соціалістичний реалізм, код, нарація, ідентичність

Анотація

У статті простудійовано окремі поезії «другого крила» шістдесятників, його репрезентантів В. Стуса, В. Михайличенка, Б. Мамайсура. В історію поезії другої половини ХХ століття вони увійшли як поети-новатори, які сміливо зверталися до нових форм, засобів висловлення. Поети своєю художньою практикою розхитували ті важелі радянської літератури, які культивували позатрагедійність тоталітарної системи, пропагували класовий антагонізм, гостру боротьбу з інакодумцями, ставили матеріалістичне знання, партійні інтереси вище загальнолюдських, безпідставно актуалізували повне благополуччя і радянської людини, і світопорядку. Доведено, що своєю художньою практикою шістдесятники прагнули розірвати ідеологічно-компартійний ланцюг, який сковував літературний процес рамками соцреалізму, а письменників робив полоненими політики, пануючих стереотипів у мистецтві. З’ясовано, що відхилена поезія шістдесятників від строгої моделі соціалістичного реалізму, від стилістичних традицій спроектовувалась у русло образно асоціативного, модерного мислення, що було характерною рисою їхнього творчого методу. Винесена у заголовок тема нашої статті є спробою виявити нові грані поетичної майстерності українських поетів-шістдесятників, вказати на особливості їхнього художнього світу, що сприймався антитетично до тих творів, які були написані за нормами і правилами соціалістичного реалізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віталій Мацько, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури

Посилання

Дзюба І. Забуті – поруч (Про ще одного «шістдесятника»). Мамайсур Б. Другий початок. Київ: Сфера, 1997. С. 3-16.

Дроздовський Д. Історія та історії Віталія Дончика. Слово Просвіти. 2017, 23 квітня. С. 11.

З листів Ісидори Косач-Борисової до Петра Одарченка. Сучасність. 1983. Ч. 11. С. 39-41.

Зборовська Н.В. Психоісторія новітньої української літератури: проблеми психосемантики і психопоетики. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / НАН України, Інс-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. Київ, 2007. 40 с.

Кіпіані В. Стус і Нобель. Містифікація міфу. Українська правда. 2006. 22 липня. С.5.

Кіраль С. «Березневий сніг» – моя найчесніша книга»: збірка Івана Чендея в контексті доби сьогодення. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / відп. ред. І. В. Сабадош. Ужгород, 2018. Вип. 23. С. 154-162.

Коваль Антін (В. Лісовий). Відкритий лист до депутатів Рад УРСР. Зона.1994. № 8, С. 125–148.

Лісовий Василь Семенович. URL: http://khpg.org/ index.php?id=1342793502

Мамайсур Б. Чи буде шторм? Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1963. 28 с.

Мамайсур Б. Другий початок. Київ: Сфера, 1997. 172 с.

Мацько В. Українська література: людина-світ-час. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2017. 228 с.

Михайличенко В. Лірика. Кривий Ріг: Видання багатотиражної газети «На трудовій вахті», 1958. 28 с.

Наливайко Д. Щодо генези й типології соціалістичного реалізму. Слово і Час. 2008. №9. C. 46-52.

Новиченко Л. Поезія великого сорокаріччя. Антологія української поезії у 4-х т. / Упоряд. М. Рильський, М. Нагнибіда. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1957. Т. 3. С. 5-58.

Погром в Україні. 1972-1979 / упорядк., довідки і передмова Р. Купчинський. Зошити самвидаву. Вип. 1. Б.м.в.: Сучасність, 1980. 312 с.

Роженко М. Липневі уроки радянської доби в історії України // Матеріали 10-х Липневих академічних читань. Випуск І. Київ: Український Центр духовної культури. 2002. С. 3-38.

Розсекречена пам’ять : Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ҐПУ–НКВД. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 604 с.

Розмова з ген. Петром Григоренком. Сучасність. 1978. Ч.5. С. 67-78.

Стус В.Твори: У 4 т., 6 кн. Львів: Просвіта, 1994-1999. Т. 6 (дод.), кн. 2 : Листи до друзів та знайомих. 1997. 262 с.

Федунець М. Неповторне. Хмельницький: Поділля, 1995. 400 с.

Хархун В. Соцреалістичний канон в українській літературі: ґенеза, розвиток, модифікації. Ніжин: ТОВ «Гідромакс», 2009. 508 с.

Опубліковано
2019-10-09
Розділ
Літературознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>